Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (79 registres)
veureagropecuari | agropecuària (ATGC)
 geografia
veureagropecuari | agropecuària (DAGRIC)
 agricultura
veurearcuació (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurearcuació (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurearcuació (LMC)
 construcció
veurearcual (DEM)
 anatomia
 conceptes generals i de suport
veurearcuat -ada (DEM)
 anatomia
 conceptes generals i de suport
veureartèria arcuada del peu (DEM)
 angiologia
 Ã²rgans i sistemes
 podologia
veureartèries arcuades (DEM)
 angiologia
 nefrologia
 Ã²rgans i sistemes
veurecanal d’evacuació (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca cua a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agropecuari | agropecuària adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Dit del que és potestatiu de l’agricultura i de la ramaderia.

agropecuari | agropecuària adj.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Relatiu o pertanyent a l’agricultura i a la ramaderia.
es agropecuario | agropecuaria adj.

arcuació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Curvatura, en especial una curvatura anormal.

arcuació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció d’arcar o corbar; l’efecte.

arcuació f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Bogenwerk
en arcading
es arcuación, arquería
fr arcature

arcual adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
conceptes generals i de suport
Relatiu o pertanyent a un arc.

arcuat -ada adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
conceptes generals i de suport
Que té forma d’arc.
Sin. compl.: arciforme
de gebogen
en arciform, arcuate
es arciforme, arqueado
fr archiforme
it arciforme, arcuato

artèria arcuada del peu f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
podologia
Origen, dorsal del peu; branques, segona, tercera i quarta artèries metatarsianes; distribució, empenya del peu.
Vegeu Taula de les artèries.
Sin. compl.: artèria arcuada metatarsiana

artèries arcuades f. pl.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
nefrologia
òrgans i sistemes
Origen, interlobar; branques, interlobel·lar, aferent, arterioles; distribució, parènquima renal.
Vegeu Taula de les artèries.
Sin. compl.: artèries arciformes del ronyó

canal d’evacuació c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Almenara.
Sin. pref.: almenara f.
en escape, check structure, tail scape
es canal de evacuación
fr canal de décharge, ouvrage de décharge aval
gl canal de evacuación
pt canal de descarga