Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 19 (184 registres)
veureacupuntura (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitàries
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
veureager occupatorius (DJC)
 dret romà
veureauricuprur (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veureauricuprur (VMIN)
 mineralogia
veurebatec de cúpula (DEM)
 cardiologia
veurecaldera de recuperació (DCA)
 tecnologia
veurecentre de recuperació de vehicles fora d’ús (DCA)
 residus
veurecomplex amb neocuproïna (AQQ)
 química
veurecost irrecuperable (FONECO)
 economia
veurecup (DAGRIC)
 agricultura
Cerca cup a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acupuntura f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
Pràctica de la medicina tradicional xinesa consistent en la introducció, a diferents profunditats, d’agulles llargues i fines en determinats punts del cos humà, per alleujar el dolor o amb finalitat terapèutica. Més recentment hom l’ha usada per induir l’anestèsia quirúrgica.
Sin. compl.: estilòstixi
de Akupunktur
en acupuncture
es acupuntura
fr acupuncture
it acupuntura

ager occupatorius [la] c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret romà
Terra enemiga ocupada pels romans i annexada a Roma.

auricuprur m.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Mineral, espècie, aliatge, Cu3Au; ròmbic o cúbic; D: 3,5; Pe: 11,5-13,77; lluïssor metàl·lica; color groc (i rosa pàl·lid en seccions polides). Es troba en forma de grans, prop de Noril’sk, a la Sibèria.
en auricupride
es auricuprido

auricuprur m.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
en auricupride subst.

batec de cúpula m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
Batec ampli que presenten les hipertròfies ventriculars esquerres.

caldera de recuperació f.
Diccionari de les ciències ambientals
tecnologia
Caldera que utilitza com a font d’aportació calorífica la calor residual dels gasos o fums de combustió.
en waste-heat boiler subst.
es caldera de recuperación f.
fr récupérateur m.

centre de recuperació de vehicles fora d’ús m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Instal·lació d’un gestor de residus autoritzat a emmagatzemar, descontaminar i reciclar vehicles fora d’ús, i també a comercialitzar-ne els subproductes i gestionar-ne els residus convenientment.
V. t.: centre de recollida i descontaminació de vehicles fora d’ús m.
es centro de recuperación de vehículos fuera de uso m.
fr centre de récupération des véhicules hors d’usage m.

complex amb neocuproïna c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en neocuproine complex subst.

cost irrecuperable c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
Cost que ja s’ha compromès i que no és possible recuperar.
en sunk cost subst.

cup m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Recipient gran, generalment d’obra, dins el qual es trepitja el raïm i on el most es transforma en vi pel procés de fermentació.
Sin. compl.: trull m.
es jaraíz m., lagar m.