Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 9 (87 registres)
veureacomodat | acomodada (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureacomodat | acomodada (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats físiques i comportament del sòl
veureacordadament1 (DJC)
 dret
veureacordadament2 (DJC)
 dret internacional públic
veurealidada (VOCFOR)
 representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics
veurearrendat | arrendada (DJC)
 dret
veureartista convidat | artista convidada (LBC)
 cinema
veureassuredat | assuredada (VOCFOR)
 el suro
veurebandada (DPESCA)
 pesca
veurebandada (DPF)
 transport ferroviari
Cerca dada a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acomodat | acomodada adj.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en accommodated adj.
es acomodado adj.
fr ajusté adj.

acomodat | acomodada adj.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats físiques i comportament del sòl
Aplicat a un porus planari i a la porositat entre agregats, que mostra complementarietat de les seves dues cares, en el sentit que si s’ajuntessin els dos costats, no quedaria cap porus a l’interior. Normalment es parla de grau d’acomodació.
en accommodated
es acomodado | acomodada
fr ajusté | ajustée
gl acomodado | acomodada
pt acomodado | acomodada

acordadament1 adv.
Diccionari jurídic
dret
Per acord de tothom o de comú acord.
Ex.: Acordadament, els membres de la Junta de Portaveus van decidir admetre a tràmit la proposta, malgrat les reticències que hi havia hagut inicialment.
es acordadamente, de común acuerdo

acordadament2 adv.
Diccionari jurídic
dret internacional públic
De propòsit deliberat o intencionadament.
Ex.: No van voler proposar, acordadament, serveis mínims per a la vaga general.
es acordadamente

alidada f.
Vocabulari forestal
representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics

arrendat | arrendada adj.
Diccionari jurídic
dret
Que gaudeix de rendes.
Ex.: Les persones arrendades haurien de pagar més impostos.
es rentista

artista convidat | artista convidada m. | f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en guest star subst.
es artista invitado | artista invitada m. | f.
fr artiste invité | artiste invitée m. | f.

assuredat | assuredada adj.
Vocabulari forestal
el suro

bandada f.
Diccionari de pesca
pesca
Tombada brusca d’una embarcació cap a un dels seus costats.
es bandazo m.

bandada f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Oscil·lació lateral brusca que efectua la caixa d’un vehicle a conseqüència d’un defecte de la via o altra causa qualsevol.
es bandazo