Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (39 registres)
veureaprenentatge estato-dependent (VPCA)
veureaprenentatge fĂ rmaco-dependent (VPCA)
veureĂ rea timodependent (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 immunologia
 Ă˛rgans i sistemes
veureĂ rea timoindependent (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 immunologia
 Ă˛rgans i sistemes
veurecĂ rrega dependent del pH (DMCSC)
 classificaciĂł, taxonomia i correlaciĂł de sòls
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
 propietats fisicoquĂ­miques i quĂ­miques i comportament del sòl
veurecarrosseria amb bastidor independent (TTAUTO)
 carrosseria
veurecarrosseria amb bastidor independent (VOCAUTO)
veurecinasa dependent de ciclina (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 citologia
veurecinema independent (LBC)
 cinema
veureComissiĂł Independent per al Desenvolupament Internacional (DCA)
 ciències polĂ­tiques
Cerca dependent a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aprenentatge estato-dependent c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en state-dependent learning (in drug states) subst.

aprenentatge fĂ rmaco-dependent c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garcia 1974.
en state-dependent learning (in drug states) subst.

Ă rea timodependent f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
immunologia
òrgans i sistemes
Cadascuna de les zones dels òrgans limfàtics perifèrics on hi ha limfòcits T, com ara la zona pericortical dels ganglis limfàtics.

Ă rea timoindependent f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
immunologia
òrgans i sistemes
Cadascuna de les zones dels òrgans limfàtics perifèrics on hi ha limfòcits B, com ara la part més externa de l’escorça dels ganglis limfàtics.

cĂ rrega dependent del pH c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Càrrega causada per grups funcionals (hidroxil, carboxílic, fenòlic i amina) de les superfícies de les partícules col·loidals dels sòlids del sòl, que es genera quan aquests grups funcionals reaccionen amb la fase líquida del sòl. La càrrega pot ser positiva o negativa en funció del pH i de la força iònica de la fase líquida del sòl. Com que depèn de les reaccions que s’estableixen amb la fase líquida, no és una propietat intrínseca. Els sòlids del sòl, la càrrega variable dels quals contribueix decisivament a la càrrega neta total, són els minerals d’argila de tipus 1:1 (principalment, la caolinita), els oxihidròxids de ferro i alumini, els aluminosilicats d’ordre baix (incloent-hi l’al·lòfana i la imogolita) i les substàncies húmiques. La càrrega es desenvolupa segons les condicions del medi on es troben les partícules col·loidals. Si el pH del medi és més gran que el punt de càrrega 0, els col·loides presenten un predomini de càrregues negatives, mentre que si el pH del sòl és inferior al punt de càrrega zero, hi predominen les càrregues positives.
Sin. compl.: cĂ rrega variable c. nom. f.
en pH-dependent charge
es carga dependiente del pH
eu pH-aren araberako karga
fr charge dépendante du pH
gl carga dependente do pH
pt carga dependente do pH

carrosseria amb bastidor independent c. nom. f.
Terminologia tècnica d’automoció
carrosseria
Vegeu la figura 25.1.
en body-over-frame structure subst.
es carrocerĂ­a con bastidor independiente c. nom. f.

carrosseria amb bastidor independent c. nom. f.
Vocabulari de l’automòbil
en body-over-frame structure subst.
es carrocerĂ­a con bastidor independiente c. nom. f.

cinasa dependent de ciclina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: CDKS
bioquĂ­mica i biologia molecular
citologia
Cadascuna de les cinases que participen, fosforilant altres proteïnes, en la progressió al llarg de les diferents fases del cicle cel·lular. Són conegudes per la sigla CDKS.
en cyclin-dependent kinases

cinema independent m.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en idependent film subst., independent movie subst., indie film subst.
es cine independiente m.
fr cinéma indépendant m., film indépendant m.

ComissiĂł Independent per al Desenvolupament Internacional n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: CIDI
ciències polítiques
Comissió creada l’any 1977 per les Nacions Unides amb l’objectiu de realitzar un programa d’emergència per a aturar el desequilibri econòmic mundial. El programa, presentat l’any 1980 amb el nom de «Nord-sud: un programa per a la supervivència», proposava per objectiu principal la transferència des dels països rics envers els països pobres del 0,7 % del producte nacional brut per a l’any 1985 i l’1 % per al 2000, i alhora d’altres mesures de reforma del sistema econòmic mundial. El programa també proposava la creació del Fons Mundial per al Desenvolupament, alimentat a partir de taxes internacionals. Tot i que l’objectiu de la cessió del 0,7 % del producte nacional brut a països pobres fou reafirmat a la Conferència de les Nacions Unides per al Medi Ambient i el Desenvolupament, pocs països l’han assolit. En aquest informe, tot i que s’apunta el creixement econòmic com la solució als problemes de manca de desenvolupament en l’àmbit internacional, es reconeixia el fracàs de les estratègies basades en el creixement econòmic i identificava les principals causes que l’havien provocat. La Comissió es va dissoldre poc després de la publicació de La crisi comuna, 1983, i va ser substituïda, un any després, per la Comissió Mundial sobre el Medi Ambient i Desenvolupament.
Sin. compl.: ComissiĂł Brandt n. pr. f.
en Independent Commission on International Development n. pr.
es ComisiĂłn Independiente para el Desarrollo Internacional n. pr. f.
fr Commission Internationale sur DĂ©veloppement International n. pr. f.