Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (63 registres)
veurecentre de depressió (ATGC)
 geografia
veurecon de depressió (DGEOL)
 hidrogeologia
veurecriptodepressió (DGEOL)
 estructura de la terra
 geomorfologia: geomorfologia general
veuredepressió (VPCA)
veuredepressió (DGEOL)
 geomorfologia estructural
 geomorfologia: geomorfologia general
veuredepressió (DEM)
 neurologia
 psiquiatria
 salut mental
veuredepressió (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuredepressió (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuredepressió1 (VOCFOR)
 formes i accidents de relleu
veuredepressió1 (DCA)
 economia
Cerca depressió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

centre de depressió c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Punt geomètric de l’aire atmosfèric assenyalat per la isòbara de menor valor.

con de depressió m.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
Depressió en forma d’embut formada a la superfície piezomètrica inicial (que hom suposa horitzontal) d’un aqüífer de mantell lliure i centrada en el pou, la qual és causada pel bombatge de l’aigua i es manté mentre dura l’extracció. El radi del con (o radi d’influència) i la profunditat del nivell dinàmic (espill en el pou) sota el nivell piezomètric estan en funció del cabal que s’hi extreu, de la transmissivitat, del règim d’escolament, etc.
en cone of depression
es cono de depresión
fr cône de dépression

criptodepressió f. rar
Diccionari de geologia
estructura de la terra
geomorfologia: geomorfologia general
Conca lacustre el fons de la qual es troba per sota del nivell de la mar, encara que el seu nivell d’aigua pot situar-se per damunt; per ex., la mar Morta, el llac Baikal.
en cryptodepression
es criptodepresión

depressió f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Mira 1921a; Tobeña 1977.
en depression subst.

depressió f.
Diccionari de geologia
geomorfologia estructural
geomorfologia: geomorfologia general
Àrea de la superfície terrestre continental o marina de relleu més deprimit que les zones circumdants, de dimensions molt variables, la qual pot ésser originada per processos molt diferents: tectònics, volcànics, erosius, sedimentaris, de subsidència, etc.
Sin.: conca2 f.
Sin. vulg.: androna f., canada f., canal5 m., clot1 m., clota f., clotada f., clotera f., coma1 f., coma2 f., comellar1 m., foia1 f., fonària f., fondal m., fondalada f., fondonada f., fonera f., fonsada f., sot1 m., sotal m., sotalada f., vallada f.
en depression
es depresión
fr dépression

depressió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
psiquiatria
salut mental
Trastorn afectiu caracteritzat per tristesa, autodepreciació i sentiments de desesperança i desemparança.
de Depression, Herabdrücken
en depression
es depresión
fr dépression
it depressione

depressió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Segment (d’una superfície, d’una estructura, d’una línia, etc.) situat més avall, o més endins, respecte de les parts veïnes. Hi pot estar naturalment o per efecte d’alguna maniobra, la qual també és anomenada depressió.
de Depression, Herabdrücken
en depression
es depresión
fr dépression
it depressione

depressió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció de deprimir o de deprimir-se; l’efecte.
de Depression, Herabdrücken
en depression
es depresión
fr dépression
it depressione

depressió1 f.
Vocabulari forestal
formes i accidents de relleu

depressió1 f.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Fase del cicle econòmic en què l’activitat assoleix un estadi més baix que el que correspon a la plena ocupació dels factors de producció.
en depression subst.
es depresión f.
fr dépression f.