Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veuredesfer (NOV)
 enginyeria
veuredesferrificació (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veuredesferrifització (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veuredesferrització (VMCS)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veuredesferrització (DMCSC)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veuredesferroxamina (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 microbiologia i patologia infecciosa
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veuredesferroxiamina (AQQ)
 química
veureglaç de desferra (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
 sedimentologia: petrologia sedimentària
Cerca desfer a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

desfer v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 28 de la tercera sèrie.
es deshacer v. tr.
fr défaire v. tr.
it disfare v. tr., sfare v. tr.

desferrificació f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Procés de remoció de constituents que contenen ferro i eliminació d’aquest element, generalment, com Fe2+. Pot tenir lloc: 1) al sòl in situ: a) per acció d’àcids febles, amb alliberament i rentatge conseqüent del ferro; b) per acció de compostos orgànics complexants i solubles o pseudosolubles; i c) per processos redox, amb transformació de Fe3+ a Fe2+ i translocació a un altre lloc; i 2) en el laboratori per mitjà d’un tractament químic que permeti eliminar el ferro; per exemple, en el cas de pseudollims o pseudoarenes amb l’objectiu de recuperar els minerals d’argila que contenen, es poden dissoldre els compostos de ferro, que actuen com a material cimentant, amb una solució de ditionit-citrat.
Sin. compl.: desferrifització f.
V. t.: ferròlisi f., pseudoarena f., pseudollim m.
en deferrization
es desferrización
eu desferrizazio
fr déferrisation
gl desferrización
pt desferrização

desferrifització f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Desferrització.
Sin. pref.: desferrització f.
en deferrization
es desferrificación
fr déferrisation

desferrització f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
en deferrization subst.
es desferrización f.
fr déferrisation f.

desferrització f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Procés de descomposició de constituents ferruginosos del sòl per influència d’àcids febles, seguit d’una lixiviació del ferro (Fe2+).
en deferrization
es desferrización
eu desferrizazio
fr déferrisation
gl desferrización
pt desferrização

desferroxamina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
microbiologia i patologia infecciosa
tècniques diagnòstiques i de tractament
Aïllat de cultius d’estreptomices (Streptomyces pilosus) formant complexos amb el ferro, és un potent quelant d’aquest metall, àdhuc capaç d’extreure’l de la ferritina, l’hemosiderina i també la transferrina, però no dels citocroms ni de l’hemoglobina. De poca absorció per via oral, és emprat, per via enteral o parenteral (i en forma de clorhidrat i de mesilat), en el tractament d’intoxicacions per ferro o d’hemosiderosis. Com a efectes indesitjables pot produir alliberament d’histamina i molèsties gastrointestinals.

desferroxiamina f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en desferrioxamine subst.

glaç de desferra m.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
sedimentologia: petrologia sedimentària
Glaç que hom troba a les vores del pack o banquisa mòbil, format per una caòtica replega de glaçons subangulars, d’uns quants m a alguns cm de diàmetre, despresos i trencats pel vent, la mar i el glaç.
Sin. compl.: runa glacial f.
en brash ice
fr débâcle des glaces