Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (35 registres)
veuredesplaçament (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veuredesplaçament (DEM)
 anatomia
 conceptes generals i de suport
veuredesplaçament (DEM)
 psicologia
 psiquiatria
veuredesplaçament (DEM)
 quĂ­mica
veuredesplaçament (DEM)
 fĂ­sica
veuredesplaçament (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veuredesplaçament aparent (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veuredesplaçament associatiu (VPCA)
veuredesplaçament cap a la conca (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veuredesplaçament de la corba d’oferta (FONECO)
 economia
Cerca desplaçament a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

desplaçament m.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
1. Aplicat a les falles, el salt aparent de falla.
2. Translació d’un compartiment de roca causada per una successió d’episodis de deformació contínua o discontínua i sovint lligada a la creació o al joc de falles.
Sin.: separaciĂł2 f.
es desplazamiento
fr déplacement

desplaçament m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
conceptes generals i de suport
Canvi de lloc, de posició, natural o provocat, d’un òrgan, d’un teixit, d’una substància.
de Verlagerung
en displacement
es desplazamiento
fr déplacement
it spostamento

desplaçament m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psicologia
psiquiatria
Mecanisme inconscient que fa que una cĂ rrega afectiva (emociĂł, pulsiĂł, etc.) passi del seu objecte real a un element substitutiu.
de Verlagerung
en displacement
es desplazamiento
fr déplacement
it spostamento

desplaçament m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Reacció en la qual un element s’uneix a un compost amb alliberament d’un dels elements del compost.
de Verlagerung
en displacement
es desplazamiento
fr déplacement
it spostamento

, D
desplaçament m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fĂ­sica
En un camp elèctric, vector que té la mateixa direcció i el mateix sentit que el camp, i una magnitud igual al producte del camp per la permitivitat.
Sin. compl.: inducció elèctrica
de Verlagerung
en displacement
es desplazamiento
fr déplacement
it spostamento

desplaçament m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 31, 41, 49, 58, 76, 146, 152, 184
en displacement subst.

desplaçament aparent m.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Salt aparent.
en apparent displacement

desplaçament associatiu c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en associative shifting subst.

desplaçament cap a la conca m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Desplaçament dels bisells d’agradació costanera cap a la conca (en general, cap a la part superior del talús continental), causat per una caiguda relativa del nivell marí.
en downward shift
es desplazamiento a centro de cuenca
fr déplacement vers le bassin

desplaçament de la corba d’oferta c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
Canvi de la quantitat d’oferta d’un bé o d’un servei a qualsevol preu determinat. Aquest canvi és representat gràficament pel desplaçament de la corba d’oferta original a una nova posició, indicada per una nova corba d’oferta.
en shift of the supply curve subst.