Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (22 registres)
veuredeterminació (AQQ)
 química
veuredeterminació (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuredeterminació (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuredeterminació (DEM)
 anatomia
veuredeterminació (BIOQ)
 bioquímica
veuredeterminació (DMCSC)
 propietats físiques i comportament del sòl
veuredeterminació cel·lular (DEM)
 citologia
veuredeterminació de la densitat de vegetació (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuredeterminació de la dosis de l’esmena calcària (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
veuredeterminació de la lignina (DMCSC)
 propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
Cerca determinació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

determinació f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en determination subst.

determinació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Qualitat de determinat.
de Bestimmung
en determination
es determinación
fr détermination
it determinazione

determinació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció de determinar o de determinar-se; l’efecte.
de Bestimmung
en determination
es determinación
fr détermination
it determinazione

determinació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
Procés mitjançant el qual els organismes tendeixen vers un determinat desenvolupament per una via específica.
de Bestimmung
en determination
es determinación
fr détermination
it determinazione

determinació f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
V. t.: degradació d’Edman c. nom. f., seqüenciació del DNA c. nom. f., tall de proteïnes c. nom. m.
en determination subst.

determinació f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Procés pel qual es quantifica el contingut d’un component del sòl, per exemple, la determinació del contingut de matèria orgànica.
en determination
es determinación
fr détermination
gl determinación
pt determinação

determinació cel·lular f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
Procés pel qual una cèl·lula indiferenciada comença específicament una via de diferenciació entre totes les possibles per a ella.

determinació de la densitat de vegetació c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
La densitat de vegetació es pot determinar mitjançant:
1) mètodes directes al camp, en els quals es delimiten quadrícules d’una mida determinada a la zona a estudiar, o al llarg de transsectes, i es compta el nombre de plantes presents (les mesures en diversos quadrats o transectes dona una idea de la comunitat). Són mètodes molt laboriosos, si bé són els més precisos i serveixen per establir patrons per validar els mètodes de detecció remota.
2)mètodes de detecció remota: 2.1) amb sensors remots, fotogrames aeris (imatges zenitals), teledetecció (Landsat, Modis) o radiació infraroja, que permeten definir < i>índexs de vegetació per determinar la quantitat, qualitat i desenvolupament de la vegetació. A partir de la informació que es tracta amb sistemes d’informació geogràfica es poden establir índexs, com l’índex de vegetació de diferència normalitzada; 2.2) amb tecnologia LIDAR (en. Laser Imaging Detection and Ranging), que utilitza un feix làser pulsat que permet determinar les alçades i densitats de les cobertes vegetals.
V.: densitat de vegetació c. nom. f., índex de vegetació de diferència normalitzada c. nom. m.
en vegetation density determination
es eterminación de la densidad de la vegetación
fr détermination de la densité de végétation
gl determinación da densidade da vexetación
pt determinação da densidade de vegetação

determinació de la dosis de l’esmena calcària c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
Determinació de necessitats de l’esmena calcària.
Sin. pref.: determinació de necessitats de l’esmena calcària c. nom. f.
en agricultural lime requirements, lime requirements
es determinación de la dosis de la enmienda caliza
fr besoins en chaux, détermination des doses, besoins en amendement calcaire, détermination des doses
gl determinación de la dosis de la emenda calcaria
pt corretivo calcário, determinação de doses, calagem, determinação de doses

determinació de la lignina c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
Els mètodes més utilitzats per a l’anàlisi quantitativa de la lignina són el mètode Klason (ISO/DIS 21436) i el mètode del bromur d’acetil.
El mètode Klason és gravimètric, mesura el material insoluble després de la hidròlisi amb H2SO4 al 72 %. Aquesta lignina insoluble en àcid també es coneix com a lignina Klason. La lignina soluble en àcid es determina espectrofotomètricament. El contingut de lignina total es calcula com la suma de la lignina insoluble en àcid i lignina soluble en àcid.
El mètode del bromur d’acetil consisteix en una digestió que solubilitza la lignina en una dissolució de bromur d’acetil al 25 % en àcid acètic i quantificada espectrofotomètricament.
Un tercer mètode consisteix en una oxidació amb òxid de coure (CuO), que transforma la lignina en unitats fenòliques, àcids carboxílics i cetones, i després de l’extracció, purificació i addició d’estàndards interns, els monòmers individuals es poden determinar quantitativament per cromatografia de gasos.
V.: lignina f.
en lignin determination
es determinación de la lignina
fr détermination de la lignine
gl determinación da lignina
pt determinação da lignina