Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (20 registres)
veureassaig de disgregació (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veuredisgregació (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veuredisgregació (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veuredisgregació (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veuredisgregació (DEM)
 química
veuredisgregació (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuredisgregació1 (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veuredisgregació (ATGC)
 geografia
veuredisgregació2 (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veuredisgregació3 (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats físiques i comportament del sòl
Cerca disgregació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

assaig de disgregació c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Assaig per determinar si un horitzó o un fragment de sòl sec, coherent, endurit o aparentment cimentat, està realment cimentat o no.
Consisteix a verificar si un fragment del material es disgrega quan se submergeix: 1) en una solució d’hexametafosfat sòdic, després de deixar-lo en agitació durant 15 h (assaig per a un contacte lític); 2) en aigua, després de deixar-lo durant 24 hores (assaig per diferenciar un horitzó càlcic d’un horitzó petrocàlcic o d’un horitzó R); 3) assajos específics per a altres casos (fragipan, duripan, entre d’altres).
V. t.: duripan m., assaig de cimentació per silici c. nom. m., fragipan m., horitzó càlcic c. nom. m., horitzó petrocàlcic c. nom. m.
en slake test
es ensayo de disgregación
fr test
gl ensaio de disgregación

disgregació f.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació

disgregació f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Dissociació dels grans o dels diferents elements que componen una roca per meteorització física (per ex., dilatació diferencial, o l’acció del gel i del desgel) i per descomposició química i bioquímica (sovint hidròlisi), afavorida notablement per la presència d’esquerdes.
en crumbing, desintegration, slaking
es disgregación
fr désagrégation

disgregació f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en disaggregation subst.
es disgregación f.
fr désagrégation f.

disgregació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Operació química consistent a solubilitzar en aigua substàncies insolubles o en els àcids dissolvents usuals en anàlisi química.

disgregació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció de disgregar o de disgregar-se; l’efecte.

disgregació1 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Procés pel qual un fragment sec, endurit o aparentment cimentat es desfà o disgrega quan se submergeix en aigua o en una solució d’agents químics durant un temps determinat. Per exemple, un fragment de fragipan es desfà quan se submergeix en aigua; un fragment de duripan ho fa quan se submergeix i s’agita en una solució de KOH o NaOH concentrat; o un fragment d’horitzó càlcic endurit en estat sec, quan se submergeix en aigua durant 24 h.
V. t.: assaig de disgregació c. nom. m.
en slake
es disgregación
fr désagrégation

disgregació f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Acció de separar-se o desunir-se les roques per la influència dels agents atmosfèrics.
2. Resultat de l’acció de separar-se o desunir-se les roques per la influència dels agents atmosfèrics.

disgregació2 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Procés pel qual una roca es dissocia en els seus components o es trosseja. Pot tenir lloc en la superfície o en la massa d’una roca porosa o diaclasada, per diversos mecanismes: 1) per efecte de cicles de congelació-descongelació (crioclàstia); 2) per meteorització per hidròlisi (p. e., formació d’una sorra granítica); 3) pel creixement de cristalls en els porus d’una roca humida, on, quan se n’evapora l’aigua, precipiten els ions que contenia dissolts l’aigua i cristal·litza una sal (haloclàstia).
V. t.: sorra granítica c. nom. f., crioclàstia f., haloclàstia f.
en crumbling, desintegration
es desmoronamiento
fr effritement
pt desagregação

disgregació3 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats físiques i comportament del sòl
Dissociació dels components d’una roca per efecte de la meteorització física, química o bioquímica, afavorida per la presència d’esquerdes.
en slake
es disgregación
fr désagrégation