Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (21 registres)
veuredisseny (VOCFOR)
 projectes, parts
veuredisseny assistit per ordinador (SIG)
 geografia
veuredisseny assistit per ordinador (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veuredisseny curricular (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veuredisseny d’una terrassa (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuredisseny de gens (BIOQ)
 bioquímica
veuredisseny de llista barrejada (VPCA)
 retenció
veuredisseny de mostreig (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veuredisseny de recerca (VPCA)
veuredisseny ecològic (DCA)
 tecnologia
Cerca disseny a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

disseny m.
Vocabulari forestal
projectes, parts
es diseño m.
fr dessin m.

disseny assistit per ordinador m.
Sistemes d'informació geogràfica
sigla: CAD, sigla: DAO
geografia
en CAD subst., computer aided design subst., computer aided drawing subst., computer assisted design subst.
es CAD m., DAO m., diseño asistido por ordenador m.

disseny assistit per ordinador c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: DAO, sigla: CAD
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Conjunt de tècniques informàtiques que utilitzen programes gràfics per a la creació, descripció i desenvolupament de l’objecte del disseny (plànols i dibuixos), en dues dimensions (2D) o en tres dimensions (3D). Utilitza com a eines de dibuix entitats geomètriques vectorials, com ara punts, línies, arcs i polígons, amb els quals s’opera.
en computer aided design
es diseño asistido por ordenador
fr conception assistée par ordinateur
gl deseño asistido por ordenador

disseny curricular m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en curriculum design subst., curriculum development subst.
es diseño curricular m.
fr planification curriculaire f.

disseny d’una terrassa c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Projecte per a la construcció d’una terrassa per a la conservació de sòls i aigües.
Els factors que cal tenir en compte són els següetns: pendent del vessant, característiques del sòl, model de conreu, tipus de maneig, condicions climàtiques (règim de pluges) i requeriments de manteniment.
Els paràmetres que cal establir o calcular són els següents: tipus de terrassa, característiques hidràuliques, separació entre terrasses (distància vertical i distància horitzontal), pendent i longitud.
V.: separació entre terrasses c. nom. f., terrassa f.
en design of a terrace
es diseño de una terraza
fr projet d’une terrasse
gl deseño dunha terraza
pt desenho de um terraço

disseny de gens c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en designer genes subst.

disseny de llista barrejada c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
retenció
en mixed-list design subst.

disseny de mostreig c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Pla per a la presa de mostres i poder estimar propietats d’una població a partir d’un nombre reduït de mostres, de manera que resultin manejables d’acord amb els recursos disponibles i proporcionin una estimació raonable de les propietats del conjunt de la població sobre la qual cal prendre decisions. El lloc de mostreig s’ha d’establir de manera que s’aconsegueixi una representativitat adequada de l’àrea estudiada i no pel criteri d’accessibilitat fàcil. La manera de prendre les mostres pot ser: mostreig simple a l’atzar, mostreig sistemàtic, mostreig estratificat i mostreig en clústers o grups.
en sampling design
es diseño de muestreo
fr plan d’échantillonage
gl deseño de mostraxe
pt projeto de amostragem

disseny de recerca c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
V.: disseny experimental c. nom. m.
en research design subst.

disseny ecològic m.
Diccionari de les ciències ambientals
tecnologia
Disseny d’un producte, d’un projecte, d’una actuació, etc., que té en compte la incidència material i potencial que tindrà sobre el medi ambient. El disseny ecològic fomenta l’ús de material reciclat, la disminució de volum i pes dels productes, la reutilització o reciclatge i l’allargament del seu cicle de vida.
Sin. compl.: ecodisseny m.
en environmental design subst.
es diseño ecológico m.
fr dessin écologique m.