Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (37 registres)
veureàcid N-2-acetamidoiminodiacètic (AQQ)
 química
veureAllen-Doisy (DEM)
 epònims
veurearc bregmatolambdoïdal (DEM)
 anatomia
veurebellidoïta (VMIN)
 mineralogia
veurebordoi (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurebordoi (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veurecoloradoïta (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veurecoloradoïta (VMIN)
 mineralogia
veurecoroidoiritis (DEM)
 oftalmologia
 semiologia
veuredegeneració macular pseudoinflamatòria familiar (DEM)
 anatomia patològica
 genètica
 malalties i síndromes
 oftalmologia
Cerca doi a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

àcid N-2-acetamidoiminodiacètic c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
sigla: ADA
química
en N-2-acetamidoiminodiacetic acid subst.

Allen-Doisy n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Vegeu prova d’Allen-Doisy.

arc bregmatolambdoïdal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
Arc que s’estén al llarg de la sutura sagital entre els punts bregma i lambda.

bellidoïta f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
en bellidoite subst.

bordoi m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Paratge aigual; xipoll.
V.: aiguamoll1 m., bassal m.

bordoi m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Aiguamoll.
Sin. pref.: aiguamoll m.

coloradoïta f.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Mineral, espècie del grup de l’esfalerita, tel·lurur de mercuri, HgTe, amb el 61,3 % de mercuri; cúbic; D: 2,5-3; Pe: 8,04-8,42; lluïssor metàl·lica; opac; color gris fosc, negre de ferro, amb tonalitats rogenques; ratlla negra. Es forma a les mineralitzacions hidrotermals, amb d’altres minerals d’or, argent i mercuri.
en coloradoite
es coloradoíta
fr coloradoïte

coloradoïta f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
en coloradoite subst.

coroidoiritis f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
semiologia
Inflamació de la coroide i de l’iris.

degeneració macular pseudoinflamatòria familiar f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
genètica
malalties i síndromes
oftalmologia
Degeneració macular hereditària amb caràcter autosòmic dominant, que apareix durant la cinquena dècada de la vida, caracteritzada per la formació d’un escotoma central en un ull, seguida ràpidament del mateix fenomen en l’ull oposat.
Sin. compl.: degeneració macular de Sorsby, maculopatia pseudoinflamatòria familiar