Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (31 registres)
veureametropia de refracció (DEM)
 oftalmologia
veuredetector d’índex de refracció (AQQ)
 química
veuredispersió dels índexs de refracció (DGEOL)
 cristal·lografia
veuredoble refracció (DGEOL)
 cristal·lografia
veuredoble refracció (DMCSC)
 components minerals del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veureefracció (DEM)
 traumatologia i ortopèdia
veureefracció (DJC)
 dret
veureíndex de refracció (AQQ)
 química
veureíndex de refracció (QUIMFIS)
 química
veureíndex de refracció (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca efracció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ametropia de refracció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
Ametropia que és deguda a una anomalia del dioptre de l’ull.

detector d’índex de refracció c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Detector de cromatografia de líquids que mesura el canvi en l’índex de refracció de l’eluat quan el solut eflueix de la columna.
en refractive index detector subst.

dispersió dels índexs de refracció f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Variació dels índexs de refracció amb la longitud d’ona λ; la dispersió pot ésser normal, quan obeeix a l’equació n = A + B/λ2, on A i B són constants, o anòmala, quan els índexs de refracció varien fortament per petites variacions de λ.
es dispersión de los índices de refracción

doble refracció f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Fenomen de refracció en dos raigs refractats que es produeix quan un raig de llum incideix sobre la cara d’un cristall òpticament anisòtrop i en direccions diferents de la de l’eix òptic.
Sin.: birefringència f.
en double refraction
es doble refracción
fr double réfraction

doble refracció c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Birefringència.
Sin. pref.: birefringència f.
es doble refracción

efracció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
traumatologia i ortopèdia
Solució de continuïtat en els teixits produïda amb violència.

efracció f.
Diccionari jurídic
dret
Fractura de porta, de finestra o de qualsevol altre tancament per a entrar en un lloc habitat amb una intenció criminal.
es efracción

índex de refracció c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
símb.: n
química
La velocitat de la llum en qualsevol medi és c/n, on c és la velocitat de la llum en el buit i n és l’índex de refracció del medi. L’índex de refracció també mesura l’angle en què un raig de llum es desvia quan passa d’un medi a un altre. La llei de Snell diu que n1 sin θ1 = n2 sin θ2, on ni és l’índex de refracció de cada medi i θi és l’angle del raig respecte a la normal en cadascun dels medis.
en refractive index subst.

índex de refracció c. nom. m.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 50, 51, 190
en refractive index subst.

índex de refracció c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Relació entre la velocitat de la llum a l’aire i en un determinat medi.
En un mineral, el valor de l’índex està relacionat amb la disposició atòmica a la xarxa cristal·lina del mineral, per la qual cosa constitueix una característica de cada mineral i és una informació rellevant per al seu reconeixement. Varia amb el color de la llum incident. La diferència entre l’índex de refracció amb llum vermella i l’índex amb llum violeta (els dos extrems de l’espectre) correspon a la dispersió. A través del microscopi polaritzant i amb un gruix estàndard de 20 micròmetres, el color del mineral, que resulta del seu índex de refracció, és una de les característiques de diagnòstic per a la seva identificació.
en refraction index
es índice de refracción
fr indice de réfraction