Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 258 (2.575 registres)
veurea bell ull (DJC)
 dret
veurea cau d’orella (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurea nivell de (DJC)
 dret
veurea portell (LMC)
 construcci√≥
veurea terrelló (VOCFOR)
 els camins: generalitats, tra√ßat i parts
veureabductor del menovell (DEM)
 neurologia
 √≤rgans i sistemes
veureabell (DRAMAD)
 ramaderia
veureabella (DRAMAD)
 ramaderia
veureabella mare (DRAMAD)
 ramaderia
veureabella obrera (DRAMAD)
 ramaderia
Cerca ell a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a bell ull loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Sense comptar, pesar o mesurar.
Ex.: A bell ull, t√© m√©s de vint den√ļncies.
Sin. compl.: a ull loc. adv.
es a bulto, m√°s o menos

a cau d’orella adv.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Tocant mateix a l’orella, en veu molt baixa.

a nivell de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Al nivell de.
Ex.: La boia ha d’estar a nivell del mar.
Sin. pref.: al nivell de loc. prep.
es a nivel de

a portell adv.
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
construcció
de Verschränkung, Wechselweise
en quincunx, staggered
es a tresbolillo, al tresbolillo
fr en quinconce

a terrelló loc. adv.
Vocabulari forestal
els camins: generalitats, traçat i parts

abductor del menovell m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Origen, pisiforme, tendó del cubital anterior; inserció, falange proximal del menovell; innervació, cubital; acció, abducció del menovell.
Vegeu Taula dels m√ļsculs.

abell m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Colònia.
Sin. pref.: colònia f.

abella f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Insecte himenòpter de la família dels àpids que viu en societat en eixams i es cria per la mel i la cera.
es abeja f.

abella mare f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Reina.
Sin. pref.: reina f.

abella obrera f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Obrera.
Sin. pref.: obrera f.