Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veurecaça des d’embarcació (VOCFOR)
 caça
veureembarcació (DPESCA)
 pesca
veureembarcació (ATGC)
 geografia
veureembarcació (BMC)
 bastiments
veureembarcació d’esbarjo (DPESCA)
 pesca
veureembarcació de motor (DPESCA)
 pesca
veureembarcació de rems (DPESCA)
 pesca
veureembarcació de servei (BMC)
 bastiments
veureembarcació de vela (DPESCA)
 pesca
veureembarcació menor (DPESCA)
 pesca
Cerca embarcació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

caça des d’embarcació c. nom. f.
Vocabulari forestal
caça

embarcació f.
Diccionari de pesca
pesca
Denominació general de qualsevol construcció naval, grossa o petita, destinada a navegar.
es embarcación f.

embarcació f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Nau.
Sin. pref.: nau f.

embarcació f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Bastiment que resulta prou petit per a ésser embarcat en un bastiment major i se sol dur als pescants.
Sin. compl.: barca de nau c. nom. f.
V. t.: annexa f.
fr embarcation f.

embarcació d’esbarjo f.
Diccionari de pesca
pesca
Embarcació amb finalitat lúdica o recreativa.
es embarcación de recreo f.

embarcació de motor f.
Diccionari de pesca
pesca
Embarcació que es mou per la propulsió que produeix un motor.
es embarcación a motor f.

embarcació de rems f.
Diccionari de pesca
pesca
Embarcació que es mou per l’impuls dels rems.
es embarcación a remo f.

embarcació de servei c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments

embarcació de vela f.
Diccionari de pesca
pesca
Embarcació que es mou per la força del vent sobre les veles.
es embarcación a vela f.

embarcació menor f.
Diccionari de pesca
pesca
Embarcació de menys de vint tones de desplaçament, generalment destinada a la pesca interior.
es embarcación menor f.