Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veurea l’entorn de1 (DJC)
 dret
veurea l’entorn de2 (DJC)
 dret
veureentorn (GLOSCOR)
veureentorn (VPCA)
veureentorn (ATGC)
 geografia
veureentorn de1 (DJC)
 dret
veureentorn de2 (DJC)
 dret
veureentorn social (VPCA)
veureentornpeu1 (LMC)
 construcció
veureentornpeu2 (LMC)
 construcció
Cerca entorn a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a l’entorn de1 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Pel que fa a.
Ex.: Els advocats van discutir tot el dia a l’entorn del mateix tema.
Sin. pref.: pel que fa a loc. prep.
es a propósito de, entorno a

a l’entorn de2 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Prop de1 i prop de2.
Ex.: Van acabar de declarar a l’entorn de les dues.
Sin. pref.: prop de1 loc. prep., prop de2 loc. prep.
es aproximadamente, del orden de, más o menos

entorn m.
Glossari de corrosió
Medi.
Sin. pref.: medi m.
de umgebendes Medium n., Umgebung f.
en surrounding medium subst.
es entorno m., medio ambiente c. nom. m.
fr ambiance f., milieu ambiant c. nom. m., milieu environnant c. nom. m.

entorn m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Castellanos 1975; Garau 1976.
en environment subst.

entorn m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Medi ambient d’un punt geogràfic determinat, especialment en relació amb un centre poblat.

entorn de1 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Pel que fa a.
Ex.: Al judici es visqué una situació desagradable entorn d’aquell afer.
Sin. pref.: pel que fa a loc. prep.
es a propósito de, entorno a

entorn de2 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Prop de1 i prop de2.
Ex.: La policia detingué entorn de cent persones.
Sin. pref.: prop de1 loc. prep., prop de2 loc. prep.
es aproximadamente, del orden de, más o menos

entorn social c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Castellanos 1975.
V. t.: ambient m., entorn m., medi m., medi ambient c. nom. m., medi exterior c. nom. m., medi extern c. nom. m.
en social environment subst.

entornpeu1 m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Fußbrett, Fußteil
en stair string, stair stringer, string
es zanquín
fr limon

entornpeu2 m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin.: rodapeu m., sòcol2 m.
de Fußleiste, Sockelleiste
en baseboard, skirting board
es rodapié, zócalo
fr plinthe