Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (15 registres)
veureescorriment (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
 geomorfologia: geomorfologia general
 hidrogeologia
veureescorriment (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veureescorriment1 (VOCFOR)
 el cicle de l’aigua. la conca
veureescorriment (ATGC)
 geografia
veureescorriment (DCA)
 geologia
veureescorriment2 (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureescorriment concentrat (VOCFOR)
 el cicle de l’aigua. la conca
veureescorriment concentrat (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
 geomorfologia: geomorfologia general
 hidrogeologia
veureescorriment continu (VOCFOR)
 el cicle de l’aigua. la conca
veureescorriment de mantell (DGEOL)
 geomorfologia desèrtica i tropical
 hidrogeologia
Cerca escorrim a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

escorriment m.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
geomorfologia: geomorfologia general
hidrogeologia
1. Acció d’escórrer l’aigua per un pendent; l’efecte.
2. Part de l’escolament de l’aigua de precipitació atmosfèrica que arriba a l’exutori sense haver penetrat al sòl o al subsòl.
Sin. compl.: escolament superficial m.
en rain wash, surface runoff
es escurrimiento
fr ruissellement

escorriment m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Sin. pref.: blima f.

escorriment1 m.
Vocabulari forestal
el cicle de l’aigua. la conca
Escórrer-se els vessants.
V.: escolament1 m.

escorriment m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Acció d’escórrer-se una part de les riberes d’un corrent fluvial.
2. Resultat de l’acció d’escórrer-se una part de les riberes d’un corrent fluvial.
Ex.: Els corrents reben dels escorriments part del material sòlid que transporten.

escorriment m.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Part de l’escolament de l’aigua de precipitació atmosfèrica que no ha penetrat al sòl o al subsòl.
en rain wash subst., surface runoff subst.
es escurrimiento m.
fr ruissellement m.

escorriment2 m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
V.: escorriment1 m.

escorriment concentrat c. nom. m.
Vocabulari forestal
el cicle de l’aigua. la conca

escorriment concentrat m.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
geomorfologia: geomorfologia general
hidrogeologia
Escorriment d’aigua per un vessant, o pendent, que es localitza en un llit.
Ant.: escorriment difús m.
en concentrated rain-wash
es arroyada concentrada
fr ruissellement concentré

escorriment continu c. nom. m.
Vocabulari forestal
el cicle de l’aigua. la conca

escorriment de mantell m.
Diccionari de geologia
geomorfologia desèrtica i tropical
hidrogeologia
Escolament de mantell.