Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (36 registres)
veureanĂ­s estrellat (DEM)
 farmacologia
 miscel·lĂ nia
 neurologia
veureblat estrellat (LEXPLAG)
 agricultura
 botĂ nica
veureblocatge anestèsic del gangli estrellat (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitaciĂł
veurecèl·lula estrellada petita (DEM)
 citologia
 neurologia
veureclau d’estrella (TTAUTO)
 eines
veureclau d’estrella (VOCAUTO)
veureclau d’estrella colzada (TTAUTO)
 eines
veureclau d’estrella colzada (VOCAUTO)
veureconnexiĂł en estrella (NOV)
 enginyeria
veureduna estrellada (DGEOL)
 geomorfologia desèrtica i tropical
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Cerca estrella a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anĂ­s estrellat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
miscel·lània
neurologia
Fruit de la badiana, aromĂ tic (ric en anetole), emprat en farmĂ cia com a estimulant i per a aromatitzar medecines.
en star anise

blat estrellat c. nom. m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botĂ nica
Blat atacat per la cecidòmia de blat.

blocatge anestèsic del gangli estrellat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
Blocatge simpàtic del gangli cervical inferior i del primer gangli dorsal, per via paratraqueal, emprat ocasionalment en el tractament de la distròfia reflexa dels membres superiors. L’emplaçament correcte de l’anestèsic local produeix un augment de la temperatura de l’extremitat ipsilateral i l’aparició d’una síndrome de Bernard Horner. Actualment no gaudeix de gaire predilecció a causa de les complicacions, eventualment greus, que poden presentar-se (pneumotòrax, aturada cardíaca).
Sin. compl.: blocatge anestèsic cervicodorsal, blocatge cervicodorsal

cèl·lula estrellada petita f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
neurologia
Cadascuna de les cèl·lules de la capa molecular de l’escorça cerebel·losa, superficials, de forma multipolar amb un axó que es ramifica diverses vegades, a curta distància del cos neuronal.

clau d’estrella c. nom. f.
Terminologia tècnica d’automoció
eines
Vegeu la figura 27.6.
en ring spanner subst.
es llave de estrella c. nom. f.

clau d’estrella c. nom. f.
Vocabulari de l’automòbil
en ring spanner subst.
es llave de estrella c. nom. f.

clau d’estrella colzada c. nom. f.
Terminologia tècnica d’automoció
eines
Vegeu la figura 27.8.
en offset ring spanner subst.
es llave de estrella acodada c. nom. f.

clau d’estrella colzada c. nom. f.
Vocabulari de l’automòbil
en offset ring spanner subst.
es llave de estrella acodada c. nom. f.

connexiĂł en estrella c. nom. f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 51 de la quarta sèrie.

duna estrellada f.
Diccionari de geologia
geomorfologia desèrtica i tropical
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Duna aïllada amb un vèrtex central del qual irradien tres o més crestes en direccions distintes, suposadament formada per vents eficaços de direccions molt variables, i generalment de grans dimensions (pot atènyer més de 100 m sobre els relleus envoltants); cada cresta posseeix una cara d’esllavissada ben desenvolupada.
Sin.: gurd m.
Sin. compl.: duna piramidal f.
en star dune
es duna en estrella
fr dune étoilée