Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veureassecat a l'estufa | assecada a l'estufa (VMCS)
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
veureassecat en estufa | assecada en estufa1 (DMCSC)
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
veureassecat en estufa2 (DMCSC)
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
veureassecatge en estufa (DMCSC)
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
veurebany d’estufa seca (DEM)
 angiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureestufa (DUQ)
 quĂ­mica
veureestufa (LMC)
 construcciĂł
veureestufador (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureestufar-se (DRAMAD)
 ramaderia
veuresec en estufa | seca en estufa (DMCSC)
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
Cerca estufa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

assecat a l'estufa | assecada a l'estufa c. adj.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
en ovendry adj., oven-dried adj.
es secado en estufa c. adj.
fr séche à l'étuve c. adj.

assecat en estufa | assecada en estufa1 loc. adj.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Sec en estufa | seca en estufa.
Sin. pref.: sec en estufa | seca en estufa loc. adj.
en oven-dried, oven-dry
es secado en estufa | secada en estufa, seco en estufa | seca en estufa
fr sec à l’étuve | séche à l’étuve, séché à l’étuve | séchée à l’étuve
gl secado en estufa

assecat en estufa2 c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Assecatge en estufa.
Sin. pref.: assecatge en estufa c. nom. m.

assecatge en estufa c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
ProcĂ©s pel qual una mostra Ă©s sotmesa a una pèrdua accelerada d’aigua fins a aconseguir una massa constant. Generalment es realitza a 105 °C, excepte en les mostres on hi hagi components que es transformin a aquesta temperatura (cas de sòls amb guixos o amb matèria orgĂ nica volĂ til). En aquests casos s’ha de disminuir la temperatura d’assecatge i augmentar el temps fins a arribar a la massa constant o realitzar el procĂ©s en condicions de buit.
Sin. compl.: assecat en estufa2 c. nom. m.
en oven dry
es secado en estufa
fr sechage à l’étuve
gl secado en estufa
pt seco em estufa

bany d’estufa seca m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Bany d’aire calent a 50 °C, emprat com a estimulant de la circulaciĂł.

estufa f.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
Armari metĂ l·lic, aĂŻllat tèrmicament, escalfat per mitjĂ  de resistències elèctriques regulades per un termòstat o per mitjĂ  de gas —de vegades per vapor d’aigua (estufa de vapor)—, emprat per a assecat de sòlids i d’objectes, per a esterilitzaciĂł, en cultius microbiològics, etc.

estufa f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcciĂł
de Ofen
en stove
es estufa
fr poêle

estufador m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
1. Cadascun dels forats de les roques de la costa formats per l’acció erosiva diferencial de les aigües de la mar, en batre-hi les onades.
V.: bufador2 m.
2. Indret de la costa on s’engolfa l’aigua entre penyes, salta per dins enfilant-se fins a esquitxar (Blanes, Peníscola, Illes).

estufar-se v. pron.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Posar un animal el pèl o les plomes drets.
Sin. compl.: estarrufar-se v. pron.
es ahuecarse [las plumas] v. pron., erizarse [el pelo] v. pron.

sec en estufa | seca en estufa loc. adj.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Que ha estat sotmès a un procés d’acceleració de la pèrdua d’aigua fins a aconseguir una massa constant; es diu d’un material (generalment, una mostra de sòl).
Sin. compl.: assecat en estufa | assecada en estufa1 loc. adj.
es seco en estufa | seca en estufa
pt seco em estufa | seca em estufa