Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureecoetiqueta (DCA)
 economia
veureecoetiquetatge (DCA)
 economia
veureetiqueta (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureetiqueta (NOV)
 enginyeria
veureetiqueta (DPF)
 transport ferroviari
veureetiqueta de riscos químics (AQQ)
 química
veureetiqueta ecològica (DCA)
 economia
veureetiquetatge ecològic (DCA)
 ecologia
 economia
Cerca etiqueta a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ecoetiqueta f.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Etiqueta ecològica.
Sin. pref.: etiqueta ecològica f.
en ecolabel subst.
es ecoetiqueta f.
fr éco-label m.

ecoetiquetatge m.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Etiquetatge ecològic.
Sin. pref.: etiquetatge ecològic m.
en eco-labelling subst.
es ecoetiquetado m.
fr éco-étiquetage m.

etiqueta f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en label subst.
es etiqueta f.
fr étiquette f.

etiqueta f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 35 de la quarta sèrie.
Vegeu pàgina 36 de la quarta sèrie.

etiqueta f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Tros de paper col·locat en un fardell on es fan figurar les dades necessàries per identificar-lo i trametre’l correctament.
es etiqueta
fr étiquette

etiqueta de riscos químics c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en chemical hazard label subst.

etiqueta ecològica f.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Etiqueta homologada que identifica un producte amb poca o cap repercussió sobre el medi d’acord amb uns criteris d’etiquetatge ecològic que tenen en compte el cicle de vida del producte.
Sin. compl.: ecoetiqueta f.
en environmental label subst.
es etiqueta ecológica f.
fr étiquette écologique f.

etiquetatge ecològic m.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
economia
Etiquetatge que identifica els productes que tenen un impacte ambiental reduït pel fet que compleixen criteris ecològics i de protecció del medi en el seu cicle de vida: el disseny, el procés de fabricació, l’aplicació i el sistema d’eliminació. Els sistemes d’etiquetatge ecològic prenen formes diferents arreu dels països que l’han adoptat: al conjunt d’Europa, la Unió Europea ha establert el Sistema Europeu d’Etiquetatge Ecològic, i a Catalunya hi ha el distintiu de garantia de qualitat ambiental.
Sin. compl.: ecoetiquetatge m.
en eco-labelling subst.
es etiquetado ecológico m.
fr éco-étiquetage m.