Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (48 registres)
veurecoevolució (ECOI)
 ecologia i medi ambient
veurecoevolució (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurecoevolucionar (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurecompta-revolucions (NOV)
 enginyeria
veurecompta-revolucions (TTAUTO)
 complements elèctrics
veurecompta-revolucions (VOCAUTO)
veuredevolució de prestacions indegudes (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veurediagrama d’evolució isotòpica (DGEOL)
 geoquímica
veureestudi molecular d’evolució (BIOQ)
 bioquímica
veureevolució (DGEOL)
 paleontologia: paleontologia general
Cerca evolució a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

coevolució f.
Ecologia I
ecologia i medi ambient
en coevolution subst.
es coevolución f.

coevolució f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Codesenvolupament.
Sin. pref.: codesenvolupament m.
en coevolution
es codesarrollo
fr codévelloppement

coevolucionar v. tr.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Codesenvolupar.
Sin. pref.: codesenvolupar v. tr.
en to coevolute
es codesarrollar
fr codévellopper

compta-revolucions m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 54 de la primera sèrie.
Vegeu pàgina 60 de la primera sèrie.

compta-revolucions m.
Terminologia tècnica d’automoció
complements elèctrics
Vegeu la figura 24.3.
Sin. compl.: comptavoltes m., tacòmetre m.
en tachometer subst.
es tacómetro m.

compta-revolucions m.
Vocabulari de l’automòbil
Sin. compl.: comptavoltes m., tacòmetre m.
en tachometer subst.
es tacómetro m.

devolució de prestacions indegudes c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Reintegrament que han de fer els treballadors que hagin percebut prestacions que no els corresponen.
es devolución de prestaciones indebidas

diagrama d’evolució isotòpica m.
Diccionari de geologia
geoquímica
Gràfic en què són representats els canvis de la composició isotòpica en funció del temps geològic.
en isotopic evolution diagram
es diagrama de evolución isotópica
fr diagramme d’évolution isotopique

estudi molecular d’evolució c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en evolution molecular study subst.

evolució f.
Diccionari de geologia
paleontologia: paleontologia general
1. Procés segons el qual els organismes vivents es varen originar a partir de la matèria no vivent i han esdevingut diversificats i modificats, durant el temps geològic, segons canvis ininterromputs tant en llurs formes com en llurs funcions; cal admetre que aquestes modificacions han estat heretades.
2. Desenvolupament d’un grup d’organismes genèticament emparentats vers una adaptació completa o perfecta a les condicions ambientals sota les quals han estat exposats en el decurs del temps.
3. Canvi permanent i gradual, durant el temps geològic, en la forma i en la funció dels organismes de successives generacions d’ascendent a descendent, o de poblacions, de manera que els darrers membres de la successió difereixen significativament dels primers.
Sin. abs.: evolució biològica f.
Sin. compl.: evolució orgànica f.
en evolution
es evolución
fr évolution