Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (26 registres)
veureestany de sobreexcavació glacial (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
 glacialisme i periglacialisme
veureexcavació (DEM)
 anatomia patològica
 Ã²rgans i sistemes
veureexcavació (DEM)
 anatomia
veureexcavació1 (VOCFOR)
 correcció de torrents
veureexcavació1 (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veureexcavació (ATGC)
 geografia
veureexcavació (LMC)
 construcció
veureexcavació2 (VOCFOR)
 esplanació, moviments de terres
veureexcavació2 (DGEOL)
 paleontologia: paleontologia general
veureexcavació atròfica de la papil·la òptica (DEM)
 anatomia
 neurologia
 oftalmologia
 semiologia
Cerca excavació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

estany de sobreexcavació glacial m.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
glacialisme i periglacialisme
Massa d’aigua estancada en una sobreexcavació glacial i closa per un llindar rocós.
Sin.: llac de sobreexcavació glacial m.
es lago de sobreexcavación glaciar

excavació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
òrgans i sistemes
Cavitat, bossa, recés, que es forma naturalment o com a resultat d’un procés patològic.
de Ausbuchtung, Aushöhlung
en excavation
es excavación
fr excavation
it escavazione

excavació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
Formació d’una cavitat.
de Ausbuchtung, Aushöhlung
en excavation
es excavación
fr excavation
it escavazione

excavació1 f.
Vocabulari forestal
correcció de torrents
fr fouille f.

excavació1 f.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
1. Moviment de terres per a buidar rases, clots, pous, mines d’una obra, etc.
2. Obertura en galeria que hom efectua sota terra i requereix l’execució d’un estrebat o apuntalament a mesura que l’excavació va avançant.
V. t.: excavació natural f.
Sin. vulg.: desmunt m., fossa f., rebaix m., rebaixament m., sapa2 f., terrabuit m.
en excavation
es excavación, vaciado
fr creusement, déblayement, excavation

excavació f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Acció d’excavar.
2. Resultat de l’acció d’excavar.
3. Buidada d’un terreny per l’efecte de l’acció erosiva d’un agent natural o de l’activitat humana.

excavació f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Ausschachtung
en excavation
es excavación
fr excavation, fouille

excavació2 f.
Vocabulari forestal
esplanació, moviments de terres

excavació2 f.
Diccionari de geologia
paleontologia: paleontologia general
Tècnica d’exploració sistemàtica del subsòl per a l’exhumació de fòssils, d’objectes o de monuments arqueològics.
en excavation
es excavación, vaciado
fr creusement, déblayement, excavation

excavació atròfica de la papil·la òptica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
neurologia
oftalmologia
semiologia
Depressió exagerada de la papil·la òptica per atròfia del nervi òptic.