Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veureconducta d'exploració (VPCA)
veureexploració (VPCA)
veureexploració (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veureexploració (FFFC)
 fisioteràpia
veureexploració (NOV)
 enginyeria
veureexploració (LBICA)
 internet
veureexploració geoquímica (DGEOL)
 geoquímica
veureperforació d’exploració (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veurepermís d’exploració (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veurepou d’exploració (DGEOL)
 geologia del petroli
 mineria i aprofitaments
Cerca exploració a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

conducta d'exploració c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garau 1976.
en exploratory behavior subst.

exploració f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garau 1976.
en exploration subst.

exploració f.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Tota mena d’estudis i reconeixements sobre el terreny encaminats al descobriment de recursos de valor econòmic (minerals, petris, hidrocarburs) mitjançant tècniques de qualsevol tipus que no alterin substancialment la configuració del terreny, els quals poden ésser fets lliurement sense cap sol·licitud a l’administració.
en exploration
es exploración
fr exploration

exploració f.
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
fisioteràpia
en exploration subst.
es exploración f.

exploració f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 78 de la primera sèrie.
Vegeu pàgina 87 de la primera sèrie.

exploració f.
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
internet
Sin.: navegació f.
en browsing subst., navigating subst.

exploració geoquímica f.
Diccionari de geologia
geoquímica
Prospecció geoquímica.
en geochemical exploration
es exploración geoquímica
fr exploration géochimique

perforació d’exploració f.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Sondatge d’exploració2.
en trial boring
es perforación de exploración
fr sondage d’exploration

permís d’exploració m.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Permís del dret de realitzar estudis i reconeixements amb tècniques de qualsevol mena que no alterin gens la configuració dels terrenys, el qual serveix, a més, de prioritat de demanda de permís d’investigació. Aquesta figura jurídica permet l’estudi de grans àrees mitjançant mètodes ràpids i de durada breu.
en exploration licence, exploration permit
es permiso de exploración
fr permis d’exploration

pou d’exploració m.
Diccionari de geologia
geologia del petroli
mineria i aprofitaments
Pou obert, generalment un sondatge, amb la finalitat d’investigar una substància determinada: aigua, petroli, gas, un mineral, etc. Segons les circumstàncies, un pou d’aquestes característiques pot tenir un diàmetre petit, ésser fet verticalment o desviat, donar un registre de mostres continu o discontinu, tenir una finalitat molt concreta dins l’exploració proposada, com és la de confirmar la presència d’una falla, d’una discordança, etc.
Sin.: wildcat m.
en exploratory well, exploring well, wildcat, wildcatwell
es pozo de exploración
fr forage de reconnaissance, puits d’exploration