Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (27 registres)
veuredoble exposició (LBF)
 fotografia
veuredosi d’exposició (DCA)
 epidemiologia
 física
veureedat d’exposició als raigs còsmics (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 geoquímica
veureexposició (VOCFOR)
 formes i accidents de relleu
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
veureexposició (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureexposició (INFCOM1)
 infermeria comunitària
veureexposició (raigs X i γ) (QUIMFIS)
 química
veureexposició1 (DCA)
 medicina
veureexposició (ATGC)
 geografia
veureexposició (DJC)
 dret
Cerca exposició a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

doble exposició f.
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
fotografia
en double exposure subst.
es doble exposición f.
fr double exposition f.

dosi d’exposició f.
Diccionari de les ciències ambientals
epidemiologia
física
Dosi de radiació a què s’ha exposat un individu.
en exposure dosis subst.
es dosis de exposición f.
fr dose de pose f.

edat d’exposició als raigs còsmics f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
geoquímica
Període de temps durant el qual un meteoroide, o un cos extraterrestre en general, ha estat exposat a la radiació còsmica.
en cosmic-ray exposure age
es edad de exposición a los rayos cósmicos
fr âge d’exposition aux rayons cosmiques

exposició f.
Vocabulari forestal
formes i accidents de relleu
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada

exposició f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en exposure subst.
es exposición f.
fr exposition f.

exposició f.
Infermeria comunitària (1a part)
infermeria comunitària
en exposure subst.
es exposición f.

exposició (raigs X i γ) f.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a la pàgina: 99
en exposure (X and γ rays) subst.

exposició1 f.
Diccionari de les ciències ambientals
medicina
Sotmetiment d’un individu, òrgan, objecte, etc., a una acció determinada, com ara la d’un agent radioactiu.
en exposure subst.
es exposición f.
fr exposition f.

exposició f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Manifestació pública d’articles industrials o d’arts i ciències per a estimular la producció, el comerç o la cultura.

exposició f.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte d’exposar o exposar-se.
Ex.: Fer l’exposició d’una doctrina.
es exposición