Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (47 registres)
veureangle d’extinció (DGEOL)
 cristal·lografia
veurecoeficient d’extinció (QUIMFIS)
 química
veurecoeficient d’extinció (AQQ)
 química
veurecriteri d'extinció (VPCA)
veureefecte de l'extinció de reforçament parcial (VPCA)
veureefecte de l'extinció de sobreentrenament (VPCA)
veureespècie en perill d’extinció (DCA)
 biologia
veureextinció (VPCA)
veureextinció1 (VOCFOR)
 incendis forestals
veureextinció1 (DGEOL)
 cristal·lografia
Cerca extinció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

angle d’extinció m.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Valor de l’angle entre una extinció (amb els nícols encreuats) i una direcció cristal·logràfica coneguda.
en extinction angle
es ángulo de extinción
fr angle d’extintion

coeficient d’extinció c. nom. m.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a la pàgina: 53
en extinction coefficient subst.

coeficient d’extinció c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
símb.: ε
química
Absortivitat molar.
Sin. pref.: absortivitat molar c. nom. f.
en extinction coefficient subst.

criteri d'extinció c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Roca 1973; Garcia 1974; Garau 1976.
en criterion of extinction subst.

efecte de l'extinció de reforçament parcial c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en partial reinforcement extinction effect subst.

efecte de l'extinció de sobreentrenament c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en overtraining extinction effect subst.

espècie en perill d’extinció f.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Espècie de supervivència poc probable si no es modifiquen a temps els factors causants de la degradació de les seves poblacions.
V. t.: espècie amenaçada f.
en species of near-extinction subst.
es especie en peligro de extinción f.
fr espèce en voie d’extinction f.

extinció f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
abrev.: Ext
Terme documentat a Cruz 1973; Roca 1973; Basil 1974; Boix 1974; Garcia 1974; Castellanos 1975; Garcia 1975b; Lleonart 1975; Garau 1976; Bayés 1977; Tobeña 1977.
en extinction subst.

extinció1 f.
Vocabulari forestal
incendis forestals

extinció1 f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Enfosquiment més o menys complet que hom obté en un cristall birefringent, entre polaritzadors (o nícols) encreuats en quatre posicions del gir del cristall separades per 90°, quan coincideixen paral·lelament les direccions de vibració del cristall amb les dels polaritzadors.
en extinction
es extinción
fr extinction