Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (34 registres)
veureacusació falsa (DJC)
 dret penal
veureaigua falsa (DGEOL)
 hidrogeologia
veurealfalsar (ATGC)
 geografia
veurearna falsa del gra (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veureclau falsa (DJC)
 dret penal
veurecostella falsa (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veuredenúncia falsa (DJC)
 dret penal
veureeruga falsa del pi (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veureeruga falsa del roser (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veurefals | falsa (VOCFOR)
 conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
Cerca falsa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acusació falsa c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
V.: denúncia i acusació falses c. nom. f.

aigua falsa f.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
Aigua que hom troba tot obrint un pou o fent una perforació i que no presenta un cabal permanent.
Ant.: aigua confirmada f.
es agua falsa

alfalsar m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Terreny conreat d’alfals, que és una planta farratgera.

arna falsa del gra c. nom. f.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Lepidòpter tineid, Tinea granella.
Sin. compl.: cuc del blat1 c. nom. m., falsa tinya del blat c. nom. f., fraró blau c. nom. m., moscardí m., papaio blau c. nom. m., papallonic del blat c. nom. m.
es falsa polilla del grano c. nom. f., tiña del trigo c. nom. f.
fr teigne des grains c. nom. f.

clau falsa c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Rossinyol o un altre instrument anàleg, clau legítima perduda pel propietari o propietària o obtinguda per un mitjà que constitueix una infracció penal, o bé qualsevol altra clau que no sigui la destinada a obrir el pany que ha estat violentat pel reu o rea.
es llave falsa

costella falsa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Cadascuna de les cinc darreres costelles, que no s’articulen amb l’estern sinó que llur cartílag s’uneix al de la costella superior o bé queda lliure.
Sin. compl.: costella abdominal, costella asternal, costella espúria

denúncia falsa c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
V.: denúncia i acusació falses c. nom. f.

eruga falsa del pi c. nom. f.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Sin. pref.: lòfir del pi c. nom. m.

eruga falsa del roser c. nom. f.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Himenòpter, Arge rosae.

fals | falsa adj.
Vocabulari forestal
conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
Ant.: ver | vera adj.