Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (30 registres)
veureafilar (VOCFOR)
 eines. elements de seguretat
veureafilar-se (DAGRIC)
 agricultura
veureagamofilĂ ria (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veuredirofilĂ ria (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 veterinĂ ria
veuredirofilariosi (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 veterinĂ ria
veureelefantiasi filariòtica (DEM)
 dermatologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureevitaciĂł d'enfilar-se (VPCA)
veurefilar (DPESCA)
 pesca
veurefilĂ ria (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veurefilĂ ria de Demarquay (DEM)
 angiologia
 hematologia i hemoterĂ pia
 microbiologia i patologia infecciosa
Cerca filar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

afilar v. tr.
Vocabulari forestal
eines. elements de seguretat
Sin. pref.: esmolar1 v. tr.

afilar-se v. pron.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Etiolar-se.
Sin. pref.: etiolar-se v. pron.

agamofilĂ ria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Nom que es dóna a la filària que es coneix només en estadis immadurs i que no pot assignar-se a una espècie o gènere coneguts.

dirofilĂ ria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
veterinĂ ria
Gènere de nematodes (Dirofilaria sp) de cos molt llarg, filiforme. Parasita amb freqüència mamífers diversos d’àrees tropicals i subtropicals (el gos, el llop, la guineu, etc.) i rarament l’home, si bé a la seva conjuntiva palpebral pot donar lloc a abscessos (D. conjunctivae) i al seu teixit subcutani pot formar nòduls i edema.

dirofilariosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
veterinĂ ria
ParasitaciĂł, generalment de curs benigne, per dirofilĂ ries.

elefantiasi filariòtica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
microbiologia i patologia infecciosa
Elefantiasi autèntica, produïda per filariosi.

evitaciĂł d'enfilar-se c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en climb-out avoidance subst.

filar v. tr.
Diccionari de pesca
pesca
Amollar.
Sin. pref.: amollar v. tr. i intr.

filĂ ria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Qualsevol nematode de l’ordre dels dracunculoïdeus i de la família dels filàrids.

filĂ ria de Demarquay f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
hematologia i hemoterĂ pia
microbiologia i patologia infecciosa
Espècie de dimensions molt reduïdes que hom ha trobat a la sang de negres de l’Amèrica central i les Antilles.