Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (23 registres)
veureafluixada (DPF)
 transport ferroviari
veureafluixament (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureafluixament (DPF)
 transport ferroviari
veureafluixament protètic (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 tècniques diagnòstiques i de tractament
 traumatologia i ortopèdia
veureafluixar (DPF)
 transport ferroviari
veureaigua fluixa (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureanar a la fluixa (DPESCA)
 pesca
veurefluix (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurefluix | fluixa (NOV)
 enginyeria
veurefluix blennorràgic (DEM)
 urologia
Cerca fluix a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

afluixada f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
1. Acció i efecte d’afluixar.
2. Efecte de perdre la rigidesa d’unió entre el cos de roda i la llanda.
Sin. compl.: afluixament m.
es aflojamiento
fr lâchage

afluixament m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció d’esdevenir fluixa una cosa.

afluixament m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Afluixada.
Sin. pref.: afluixada f.
es aflojamiento
fr lâchement

afluixament protètic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
tècniques diagnòstiques i de tractament
traumatologia i ortopèdia
Nom donat a l’afluixament de les pròtesis articulars cimentades, caracteritzat clínicament per la reaparició del dolor i la incapacitat funcional, i radiològicament per línies radiotransparents, dislocació de la pròtesi i, a vegades, per fractura de la capa de ciment. El mecanisme de l’afluixament és complex i inclou alteracions de la interfase ciment-os i de la interfase ciment-pròtesi. Inicialment hom considerà que l’augment de temperatura del ciment, per la reacció exotèrmica de polimerització durant la fase d’enduriment, produïa una necrosi tèrmica de l’os adjacent, hipòtesi no comprovada amb estudis experimentals. Una possible alteració de la interfase ciment-os podria ésser una manca de contacte íntim de la superfície òssia amb el ciment, de manera que hom incentiva al màxim la neteja de l’os esponjós exposat i usa pistoles d’injecció a pressió de ciment de baixa viscositat. Actualment hom considera que la penetració òptima del ciment dins de l’os hauria d’ésser de 4 mm. L’altre mecanisme d’afluixament són les alteracions de la interfase ciment-pròtesi, amb migració de les tiges metàl·liques dins del mant del ciment, fenomen que hom ha intentat evitar mitjançant diversos procediments, com el recobriment previ de l’implant amb una capa fina de polimetilmetacrilat. La constatació de l’afluixament protètic obliga a efectuar una cirurgia de revisió.
V. t.: artroplàstia f., ciment m.

afluixar v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Deixar lliure un fre mecànic, permetent el gir de les rodes.
fr desserrer

aigua fluixa f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Aigua salabrosa.

anar a la fluixa v. intr.
Diccionari de pesca
pesca
Anar a pescar amb la modalitat de la fluixa.
Sin.: pescar a la fluixa v. tr.

fluix m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Vessament abundant i transitori d’un líquid normal o patològic. El terme es refereix habitualment al fluix vaginal i és sinònim de leucorrea.
de Fluss
en flux
es flujo
fr flux
it flusso

fluix | fluixa adj.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 64 de la tercera sèrie.

fluix blennorràgic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
urologia
Secreció blanquinosa o verdosa pròpia de la uretritis aguda blennorràgica.