Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 12 (117 registres)
veureàrea font (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurebultfonteinita (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veurebultfonteinita (VMIN)
 mineralogia
veurecolorant de Masson-Fontana (DEM)
 citologia
 histologia
 química
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veuredecussació de font (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veureemissió procedent de fonts naturals (DJC)
 dret ambiental
veurefont (AQQ)
 química
veurefont (DEM)
 cirurgia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurefont (DEM)
 cirurgia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurefont1 (VOCFOR)
 conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits
 el cicle de l’aigua. la conca
 formes i accidents de relleu
Cerca font a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

àrea font f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Àrea distributiva.
en source area
es área distributiva, área fuente
fr aire distributive

bultfonteinita f.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Mineral, espècie, nesosilicat de composició Ca2[F/SiO3OH] · H2O; triclínic; D: 4,5; Pe: 2,73-2,74; lluïssor vítria; de transparent a translúcid; incolor o blanc; ratlla blanca. És de gènesi hidrotermal.
en bultfonteinite
es bultfonteinita

bultfonteinita f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
en bultfonteinite subst.

colorant de Masson-Fontana m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
histologia
química
tècniques diagnòstiques i de tractament
Emprat per a visualitzar melanina i grànuls argentafins, és a base d’argent amoniacal.
Vegeu Taula dels colorants.

decussació de font f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Decussació dorsal del tegment.

emissió procedent de fonts naturals c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Emissió de contaminants que no ha estat produïda, directament ni indirectament, per l’activitat humana.
V. t.: emissió f.
es emisión procedente de fuentes naturales

font f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en source subst.

font f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Incisió feta i mantinguda artificialment en el cos humà amb finalitat guaridora, practicada pels antics cirurgians per a drenar el líquid contingut en els edemes dels membres.

font f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Indret on és practicada aquesta incisió. Per exemple, la font del braç era la fossa antecubital, lloc on hom oficiava la sagnia.

font1 f.
Vocabulari forestal
conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits
el cicle de l’aigua. la conca
formes i accidents de relleu
Vegeu la figura K.
es fuente f.
fr fontaine f.