Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 33 (326 registres)
veureaforador (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureaforador (DCA)
 geologia
veureaforador (TTAUTO)
 carburació del motor de gasolina
veureaforador (VOCAUTO)
veureaforador de paret gruixuda (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureaforador de paret prima (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureaforament (DGEOL)
 hidrogeologia
veureaforament1 (VOCFOR)
 el torrent i el riu. hidrologia torrencial
veureaforament (ATGC)
 geografia
veureaforament (DCA)
 geologia
Cerca forà a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aforador m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
En hidràulica i en conservació de sòls, estructura fixa o portàtil que es col·loca en un corrent d’aigua per mesurar el cabal. En general, està constituït per un aforador de paret gruixuda o un aforador amb escotadura rectangular, triangular o d’una altra forma.
V.: sobreeixidor4 m.
en measuring weir, notched weir
es vertedero de medida, aforador, vertedero de aforo
fr déversoir de mesure, déversoir à échancrure
gl aforador
pt medidor, vertedouro de medição

aforador m.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Dispositiu que serveix per a mesurar el cabal d’un fluid.
Sin. compl.: cabalímetre m.
en flow meter subst., rate-of-flow indicator subst.
es aforador m.
fr débitmètre m.

aforador m.
Terminologia tècnica d’automoció
carburació del motor de gasolina
Vegeu la figura 6.5.
en fuel level sensor subst.
es aforador m.

aforador m.
Vocabulari de l’automòbil
en fuel level sensor subst.
es aforador m.

aforador de paret gruixuda c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
En hidràulica i en conservació de sòls, aforador la coronació del qual és horitzontal o té una inclinació molt feble. La longitud de la coronació en el sentit del corrent és molt més gran que l’alçada de la làmina d’aigua sobre la coronació.
V.: aforador m.
es vertedero de pared gruesa
gl desaugadoiro de parede grosa
pt vertedouro de parede grossa

aforador de paret prima c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
En hidràulica i en conservació de sòls, aforador la coronació del qual està formada per una placa prima vertical. Té una forma en què la làmina vessant no està en contacte amb la coronació més que per una línia.
V.: aforador m.
en sharp-crested weir, sharp-edged weir
es vertedero de pared delgada
fr déversoir en mince paroi
gl desaugadoiro de parede delgada
pt vertedouro de parede delgada

aforament m.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
1. Acció d’aforar.
2. Mesura de la quantitat d’aigua o cabal d’un fluid en general, que passa per un conducte determinat, per un riu, etc. Les dimensions del conducte (el llit del riu), el pendent, la natura del fluid i la precisió desitjada en la mesura determinen quin dels procediments d’aforament és el més idoni.
en gauging
es aforo
fr jaugeage

aforament1 m.
Vocabulari forestal
el torrent i el riu. hidrologia torrencial
es aforo m.

aforament m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Acció d’aforar.
2. Resultat de l’acció d’aforar.

aforament m.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Mesura del cabal d’un curs d’aigua en un punt i durant un període determinats.
en gauge subst., gauging subst.
es aforo m.
fr jauge f., jaugeage m.