Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (46 registres)
veureavantfossa (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veurecefalàlgia secundària a malformacions de fossa posterior (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 neurologia
 semiologia
veurefossa (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veurefossa (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veurefossa (OSART)
 ossos: ossos i parts d’ossos
 ossos: terminologia relacionada amb els ossos
veurefossa (ATGC)
 geografia
veurefossa (LMC)
 construcció
veurefossa abissal (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estructura de la terra
veurefossa d’Allen (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veurefossa d’esfondrament (DGEOL)
 geomorfologia estructural
Cerca fossa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

avantfossa f.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Depressió allargada que voreja la part externa d’una serralada de plegament (orogen) i que està adossada a l’avantpaís, la qual es rebleix amb els sediments que s’han derivat dels nous relleus de la cadena; de vegades l’avantfossa roman en part oculta sota els mantells de corriment.
V. t.: conca d’avantpaís f.
en foredeep, foretrough
es antefosa, prefosa
fr avant-fosse

cefalàlgia secundària a malformacions de fossa posterior f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
neurologia
semiologia
Cefalàlgia que es desencadena per la tos, pels moviments de Valsalva, per hipertensió liquoral, etc.

fossa f.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Excavació1 [Fig. 13E].

fossa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Cavitat del cos humà, ampla i poc o molt profunda, l’entrada de la qual és més ampla que el fons; també, depressió que tenen en llur superfície alguns ossos. Equival en molts casos als mots excavació, fons de sac, impressió, recés, si i solc.
de Fossa, Grube
en fossa
es fosa
fr fosse
it fossa

fossa f.
Ossos i articulacions
ossos: ossos i parts d’ossos
ossos: terminologia relacionada amb els ossos
en fossa subst.
es fosa f.
la fossa

fossa f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Depressió pregona de l’escorça terrestre, sigui quin sigui el seu origen.

fossa f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin.: fossat m.
de Schacht
en elevator pit
es foso
fr cuvette d’ascenseur

fossa abissal f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estructura de la terra
Depressió submarina de grans dimensions, de centenars de km de longitud i profunditat de 5 a 11 km, i estreta que se situa al costat convex dels arcs d’illes, o paral·lelament a les costes de subducció.
Sin. compl.: fossa oceànica f.
en deep sea trench, trench
es fosa abisal
fr fosse abyssale, ravin abyssal

fossa d’Allen f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Fossa del coll del fèmur.

fossa d’esfondrament f.
Diccionari de geologia
geomorfologia estructural
Depressió limitada per falles, que és l’expressió morfològica d’un graben.
Ant.: horst m.
en fault trough, rift valley
es fosa de hundimiento
fr fossé d’effondrement