Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veurefragmentació (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurefragmentació de la miosina (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
veurefragmentació del DNA (VOCBIOREP)
 biologia
veurefragmentació del miocardi (DEM)
 cardiologia
veurefragmentació magmàtica (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
 roques efusives i vulcanites
veuregrau de fragmentació del paisatge (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureíndex de fragmentació (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
veureperfil de fragmentació (AQQ)
 química
veureprova de la fragmentació eritrocítica (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca fragmentació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

fragmentació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció de dividir (o dividir-se) en fragments; l’efecte.

fragmentació de la miosina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
Desmembrament de la molècula de miosina per l’acció de la tripsina o de la quimotripsina, de forma que s’alliberen un fragment pesant (meromiosina pesant) i un de lleuger (meromiosina lleugera). El tractament de la miosina per l’acció d’un altre enzim proteolític, la papaïna, provoca un altre tipus de fragmentació; del cap de la miosina, se n’obtenen dos segments, anomenats SF1, mentre que de la cua, sorgeix un fragment llarg, anomenat F2+F3, que correspon a tota la cua. Si hom tracta ulteriorment la meromiosina pesada amb tripsina, la F1 es recupera en forma de fragments SF1, idèntics als obtinguts amb el tractament amb papaïna. L’activitat adenosinatrifosfatàsica de la miosina es localitza en els fragments SF1.

fragmentació del DNA c. nom. f.
Vocabulari de biologia de la reproducció
biologia
en DNA fragmentation subst.
es fragmentación del DNA c. nom. f.

fragmentació del miocardi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
Ruptura transversal de les fibres musculars del cor, de manera que es formen fragments petits, els caps dels quals són llisos o tenen la forma d’escala, fenomen observat en individus d’edat i preponderantment en el ventricle esquerre. Apareix durant l’agonia o en la darrera contracció cardíaca, o tal vegada únicament després de la mort, a causa de la rigidesa cadavèrica.

fragmentació magmàtica f.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
roques efusives i vulcanites
Desintegració del líquid magmàtic homogeni dins un conducte magmàtic (xemeneia), a causa de la interacció de les bombolles de gas despreses per expansió quan disminueix la pressió litostàtica durant el seu ascens.
en magma fragmentation
es fragmentación magmática
fr fragmentation du magma

grau de fragmentació del paisatge c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Nombre d’elements d’un paisatge (p. ex., delineacions en un edafopaisatge) presents en un territori determinat en relació amb la superfície total del territori considerat. Expressa la forma en què s’estructuren espacialment aquests elements atenent a la seva distribució. Està molt relacionat amb l’abundància i la freqüència de cadascun d’ells, i informa sobre les pautes de diversitat del territori (p. ex., sobre l’edafodiversitat).
Per a la seva quantificació s’utilitza l’expressió següent:
Gf = r/A
Gf és el grau de fragmentació, r és el nombre d’elements del paisatge identificats en una àrea determinada (p. ex., el nombre de delineacions al mapa) i A és la superfície de l’àrea d’estudi (la superfície del mapa), expressada en km2. Com més gran sigui el valor del grau de fragmentació (Gf), més ho serà l’heterogeneïtat en la distribució dels elements en el paisatge (p. ex., en l’edafopaisatge).
V. t.: delineació f., edafopaisatge m., variabilitat del sòl2 c. nom. f.
en degree of landscape fragmentation
es grado de fragmentación del paisaje
fr degré de fragmentation du paysage
gl grao de fragmentación da paisaxe

índex de fragmentació m.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
Percentatge en volum de piroclasts de granulometria inferior al mil·límetre, generats durant una erupció explosiva.
en fragmentation index
es índice de fragmentación
fr indice de fragmentation

perfil de fragmentació c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en fragmentation pattern subst.

prova de la fragmentació eritrocítica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Prova diagnòstica de la piropecilocitosi, que consisteix a determinar el grau de fragmentació dels eritròcits quan els incuba a 46 i 49 °C, durant 30 i 60 minuts per a cada temperatura.