Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (41 registres)
veureafrau (VOCFOR)
 formes i accidents de relleu
veureafrau (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureafrau (ATGC)
 geografia
veuredefraudació (DJC)
 dret penal
veuredefraudació (DPF)
 transport ferroviari
veuredefraudació de fluid elèctric i substàncies anàlogues (DJC)
 dret penal
veuredefraudació tributària (DJC)
 dret penal
veuredefraudador | defraudadora (DPF)
 transport ferroviari
veuredefraudar1 (DJC)
 dret penal
veuredefraudar (DPF)
 transport ferroviari
Cerca frau a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

afrau f.
Vocabulari forestal
formes i accidents de relleu
Sin. pref.: congost m.

afrau m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Fondalada o pas estret i no gaire llarg entre dues muntanyes o penyals (Rosselló, Ripoll, Olot, Pobla de Lillet, Solsona, Cardona).
V.: coll2 m., congost m.
es hoz

afrau f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Frau.
Ex.: En les afraus pirinenques hom pot veure boscos d’avets.
Sin. pref.: frau m.

defraudació f.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte o falta contra la propietat que consisteix a perjudicar econòmicament una tercera persona mitjançant un engany.
es defraudación

defraudació f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Acció i efecte de defraudar.
Sin. compl.: frau m.
fr fraude

defraudació de fluid elèctric i substàncies anàlogues c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte o falta contra la propietat que consisteix a perjudicar econòmicament una tercera persona mitjançant la manipulació del comptador o l’ús fraudulent de terminals i altres mecanismes.
es defraudación de fluido eléctrico y sustancias análogas

defraudació tributària c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte fiscal.
Sin. pref.: delicte fiscal c. nom. m.
es defraudación tributaria, delito fiscal

defraudador | defraudadora m. | f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Persona que defrauda.

defraudar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Privar {algú} amb engany o mala fe d’alguna cosa que li és deguda.
Ex.: Han estat cridats a judici perquè han defraudat una companyia financera.
es defraudar

defraudar v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Pagar menys del corresponent al transport, principalment si s’ha fet amb engany.
es defraudar