Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (75 registres)
veureadverbi de freqüència (GTG)
veurealta freqüència (FFFC)
 fisioteràpia
veurealta freqüència (NOV)
 enginyeria
veureamb freqüència (DJC)
 dret
veureamplificador de radiofreqüència (NOV)
 enginyeria
veureaudiofreqüència (NOV)
 enginyeria
veurebaixada freqüència (NOV)
 enginyeria
veureconstants rotacionals en freqüència (QUIMFIS)
 química
veureconvertidor de freqüència (DPF)
 transport ferroviari
veurecorba de freqüència (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
Cerca freqüència a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adverbi de freqüència m.
Glossari de termes gramaticals
Adverbi d’aspecte que indica, d’una manera precisa o imprecisa, cada quant de temps es repeteix una situació.
Ex.: Ens reunim setmanalment
Habitualment compro el diari
GEIEC: 16.6c
es adverbio de frecuencia m.

alta freqüència f.
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
fisioteràpia
en high frequency subst.
es alta frecuencia f.

alta freqüència c. nom. f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 90 de la primera sèrie.
Vegeu pàgina 13 de la segona sèrie.

amb freqüència loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Sovint.
Ex.: És una llàstima, però, amb freqüència, les dones maltractades tornen al costat del maltractador.
Sin. pref.: sovint adv.
es a menudo, con frecuencia, frecuentemente

amplificador de radiofreqüència c. nom. m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 9 de la segona sèrie.

audiofreqüència f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 13 de la segona sèrie.

baixada freqüència c. nom. f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 13 de la segona sèrie.

constants rotacionals en freqüència c. nom. f. pl.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a la pàgina: 40
en rotacional constants in frequency subst. pl.

convertidor de freqüència c. nom. m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Aparell emprat per variar la freqüència d’un corrent elèctric altern.
es convertidor de frecuencia
fr convertisseur de fréquence

corba de freqüència f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Corba que representa una distribució estadística obtinguda mitjançant el quocient entre el nombre d’observacions (o individus) d’una determinada classe i el nombre de totes les observacions (o individus); de fet, correspon a la d’un histograma quan els intervals que limiten cada classe tendeixen a fer-se zero, o dit altrament, quan el nombre de classes tendeix a ésser infinit. En la pràctica, hom treballa atenuant l’histograma amb una corba que uneix els punts determinats pel valor de la freqüència (llegit a les ordenades) i el valor mitjà entre els límits de cada classe (llegit a les abscisses). Té forma de campana (de Gauss), amb una, dues o diverses culminacions de màxima freqüència anomenades modes; d’acord amb això, és qualificada d’unimodal, bimodal o polimodal. Hom estableix paràmetres per a determinar la simetria o asimetria d’una corba unimodal.
V. t.: corba acumulativa f.
en frequency curve
es curva de frecuencia
fr courbe de fréquence