Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (61 registres)
veureadobadora centrífuga (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veureamaurosi fugaç (DEM)
 angiologia
 oftalmologia
 semiologia
veureaqüífug | aqüífuga2 (DGEOL)
 hidrogeologia
veurebasífug | basífuga (VOCFOR)
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
veurecalcarífug | calcarífuga (VMCS)
 propietats bioquímiques i biològiques i comportament del sòl
veurecalcífug | calcífuga (VOCFOR)
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
veurecalcífug | calcífuga (VMCS)
 propietats bioquímiques i biològiques i comportament del sòl
veurecalcífug | calcífuga (DCA)
 química
veurecalorífug | calorífuga (DCA)
 ciències dels aliments
veurecalorifugat | calorifugada (DUQ)
 química
Cerca fuga a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adobadora centrífuga c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Adobadora que utilitza la força centrífuga per projectar les partícules de fertilitzant sobre la superfície del sòl. És el sistema més estès per a la distribució de fertilitzants granulats, perlats o polvoritzats en tota la superfície del sòl.
El dispositiu de projecció pot ser una trompa oscil·lant o discs amb paletes que giren a gran velocitat. L’amplada de treball depèn del model de màquina i de la granulometria i la densitat del fertilitzant. La uniformitat de distribució és acceptable si es calibra adequadament, especialment en les adobadores de doble disc. Es poden combinar amb una localització per GPS.
en [GB] centrifugal fertiliser distributor
en [US] centrifugal fertilizer distributor
es abonadora centrífuga
fr distributeur d’engrais centrifuge
gl fertilizadora centrífuga
pt adubadora centrífuga

amaurosi fugaç f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
oftalmologia
semiologia
Pèrdua transitòria de visió, total o parcial; pot ésser unilateral (el més freqüent) o bilateral; pot ésser causada per embòlia de les arterioles retinals, insuficiència vascular cerebral (carotídia o vertebrobasilar), migranya, hipertensió intracranial o crisis de glaucoma d’angle estret.

aqüífug | aqüífuga2 adj.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
1. Relatiu o pertanyent a l’aqüífug.
2. Dit de la formació geològica que no absorbeix l’aigua i no en permet la circulació.

basífug | basífuga adj.
Vocabulari forestal
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada

calcarífug | calcarífuga adj.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i comportament del sòl
en calcarifuge adj., calcariphobe adj.
es calcarífugo adj.
fr calcarifuge adj.

calcífug | calcífuga adj.
Vocabulari forestal
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada

calcífug | calcífuga adj.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i comportament del sòl
en calcifuge adj., calciphobe adj.
es calcífugo adj.
fr calcifuge adj.

calcífug | calcífuga adj.
Diccionari de les ciències ambientals
química
Que no es fa bé en substrats que contenen calci.
en calcifuge adj.
es calcífugo adj.
fr calcifuge adj.

calorífug | calorífuga adj.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències dels aliments
Que s’oposa a la transmissió de la calor o que n’és mal conductor.
V. t.: ignífug | ignífuga adj., incombustible adj.
en non-conducting adj.
es calorífugo adj.
fr calorifuge adj.

calorifugat | calorifugada adj.
Diccionari de l’utillatge químic
química
Dit d’un aparell que hom ha aïllat tèrmicament, per mitjà d’un revestiment poc conductor (calorífug), com és ara el fil d’amiant i d’altres (v. fig. 70).
Ex.: Un capçal de destil·lació calorifugat. Un cèrcol calorifugat.