Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 21 (205 registres)
veureactitud de gallet de fusell (DEM)
 neurologia
 semiologia
veureagalla (VOCFOR)
 generalitats
 plagues: insectes i altres animals
veureagalla (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veureagalla de corona (BIOQ)
 bioquímica
veureaglutinina anti-Gallus (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 immunologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 pneumologia
veureaixada de galló (VOCFOR)
 eines i màquines
veureaixaragallament (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureaixaragallament (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veureaixaragallament dispers (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureaixaragallament en mantell (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
Cerca gall a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

actitud de gallet de fusell f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
semiologia
Flexió de la cama sobre la cuixa i d’aquesta sobre el cos, típica de la meningitis.

agalla f.
Vocabulari forestal
generalitats
plagues: insectes i altres animals
Sin. pref.: gal·la1 f.

agalla f.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Sin. pref.: gala f.

agalla de corona c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
Sin. abs.: gala de corona c. nom. f.
en crown gall subst.

aglutinina anti-Gallus f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
immunologia
microbiologia i patologia infecciosa
pneumologia
Anticòs que aglutina els eritròcits del pollastre i que es troba al plasma de molts malalts de pneumònia atípica.

aixada de galló c. nom. f.
Vocabulari forestal
eines i màquines
es zapapico m.

aixaragallament m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
es arroyada f.
fr ravinée f.

aixaragallament m.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Acció erosiva de l’aigua de pluja que s’escorre per un terreny rost, incoherent i sense vegetació, on forma xaragalls més o menys paral·lels que s’aprofundeixen, s’engrandeixen i progressen cap amunt a mesura que augmenta el volum d’aigua i la seva energia mecànica.
Sin.: escorrancament m., xaragallament m.
en gully erosion, gullying, ravining
es acarcavamiento, arroyada, arroyamiento
fr ravinement

aixaragallament dispers c. nom. m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació

aixaragallament en mantell c. nom. m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació