Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 57 (565 registres)
veureabonyegat (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veureabrogatio (DJC)
 dret
veureabrogatiu | abrogativa (DJC)
 dret
veureacceleració negativa (VPCA)
 registre
veureacció negatòria (DJC)
 dret civil
veureàcid conjugat (AQQ)
 química
veureactio negatoria (DJC)
 dret romà
veureactivador negatiu (GTG)
veureadsorció negativa (VMCS)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureadsorció negativa (DMCSC)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Cerca gat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abonyegat m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Sin. pref.: arrufat m.

abrogatio [la] f.
Diccionari jurídic
dret
Abrogació.
Sin. pref.: abrogació f.

abrogatiu | abrogativa adj.
Diccionari jurídic
dret
Que abroga.
Ex.: No tenen intenció de fer un referèndum abrogatiu, únicament un de consultiu.
es abrogativo | abrogativa

acceleració negativa c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
registre
Terme documentat a Garcia 1974.
en negative acceleration subst.

acció negatòria c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Acció real que pot exercir la persona propietària d’una cosa per a defensar-ne la propietat en vista de pertorbacions il·legítimes no possessòries, ja siguin materials o jurídiques, presents o futures i previsibles.
es acción negatoria

àcid conjugat c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en conjugate acid subst.

actio negatoria [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Acció negatòria.

activador negatiu m.
Glossari de termes gramaticals
Mot que crea un context negatiu que permet la presència d’un terme de polaritat negativa.
Ex.: Ha trobat el lloc sense cap problema
GEIEC: 32.1
V. t.: negació
es activador negativo m., inductor de la negación m.

adsorció negativa c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
en negative adsorption subst.
es adsorción negativa c. nom. f.
fr adsorption négatif c. nom. f.

adsorció negativa c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Desorció.
Sin. pref.: desorció f.
en negative adsorption
es adsorción negativa
eu adsortzio negatibo
fr adsorption négative
gl adsorción negativa
pt adsorção negativa