Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veureaglevar-se (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
veureaglevar-se (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
veureaglevat | aglevada (ATGC)
 geografia
veuregleva (VOCFOR)
 conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits
veuregleva (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veuregleva (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuregleva (DEM)
 conceptes generals i de suport
 hematologia i hemoteràpia
veuregleva (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuregleva (ATGC)
 geografia
veureserf de la gleva | serva de la gleva (DJC)
 història del dret
Cerca gleva a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aglevar-se v. intr. pron.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
Coagular-se la sang.

aglevar-se v. intr. pron.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
Esdevenir gleva.

aglevat | aglevada adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Dit del sòl que, per la cohesió dels materials que l’integren, adquireix fermesa.

gleva f.
Vocabulari forestal
conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits
es tepe m.

gleva f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Concreció submarina fàcilment trencadissa i molt porosa o plena de minúsculs forats, on es crien colònies de cucs, usats com a esquer (Maresme).
Sin.: cascall m.

gleva f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Coàgul, grumoll.
de Gerinnsel
en clot
es cuajarón
fr caillot

gleva f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
hematologia i hemoteràpia
Porció de sang presa, coàgul sanguini.
de Gerinnsel
en clot
es cuajarón
fr caillot

gleva f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Porció de sòl coberta de gespa, amb una elevada densitat d’arrels, que s’ha arrencat o tallat en forma prismàtica d’un prat o s’ha conreat per tal de ser comercialitzada.
Es pot utilitzar per recobrir jardins, àrees esportives o zones crítiques d’una llera o d’una altra superfície per estabilitzar-la i protegir-la de l’erosió.
En determinades condicions, no resulta convenient utilitzar plantes amb estolons per a la formació de gleves, pel risc que suposen aquestes plantes si envaeixen camps de cultiu i per la dificultat d’erradicar-les.
V.: canal revestit c. nom. m., recobriment de gleves c. nom. m.
en sod, turf
es tepe
fr motte
gl céspede, terrón de céspede
pt bloco de grama

gleva f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Fons marí fangós i aglevat.
2. Pa de terra cohesionat per les arrels de les plantes.
3. Tros de terra de conreu que rodeja una casa.

serf de la gleva | serva de la gleva c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
història del dret
Serf afecte a una heretat que ha venut amb ella.
V. t.: eixaric | eixarica2 m. | f.
es siervo de la gleba | sierva de la gleba