Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (70 registres)
veurebagotar (DAGRIC)
 agricultura
veurebigota (BMC)
 parts de bastiments
veurebomba de gota (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
veurecor de gota (DEM)
 cardiologia
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecorba d’esgotament (VOCFOR)
 paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
veurecultiu de gota suspesa (DEM)
 citologia
 investigació, metodologia i estadística
 microbiologia i patologia infecciosa
veuredegotador (DEM)
 infermeria
 material mèdic i ortopèdic
veuredegotall (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veuredegotall (ATGC)
 geografia
veuredegotament (DEM)
 infermeria
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca gota a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

bagotar v. intr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Recollir els bagots de les vinyes veremades.
es rebuscar v. tr.

bigota f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
parts de bastiments
Vegeu la figura 1 (núm. 23).

bomba de gota f.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
Bomba piroclàstica rotatòria que té la forma d’una gota (de llàgrima), amb una orella a la part estretida.
Sin.: bomba de llàgrima f.
en tear-shaped bomb
es bomba en forma de gota
fr bombe en croûte de pain

cor de gota m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Imatge radiològica caracteritzada per un cor petit, allargat, amb l’aspecte d’una gota que penja del pedicle vascular.
Sin. compl.: cor suspès
en drop heart, hanging heart

corba d’esgotament c. nom. f.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió

cultiu de gota suspesa m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
investigació, metodologia i estadística
microbiologia i patologia infecciosa
Cultiu efectuat en una gota de líquid suspesa d’un cobreobjectes, el qual s’inverteix sobre un portaobjectes excavat.

degotador m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
infermeria
material mèdic i ortopèdic
Aparell mèdic emprat per a administrar les perfusions. Consta d’un tub connectat per un extrem al flascó d’infusió i per l’altre al lloc d’entrada de la perfusió (correntment una vena); intercalat, hi ha un petit dispositiu que serveix per a fer visible la caiguda, de gota en gota, de la perfusió. Hom en regula la velocitat mitjançant una vàlvula accionada manualment o bé mitjançant un dispositiu electromecànic que permet una precisió més acurada (bomba d’infusió).
de Tropfenzähler
en drip
es gotero
fr goutte-à-goutte
it goccia a goccia, gutta a gutta

degotall m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
1. Traspuament, sobreeiximent, etc., d’aigua que produeix el seu degotament.
2. Estalactita o un altre lloc per on traspua l’aigua en una cova.
V.: fil1 m.
Sin.: regassol m.

degotall m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Aigua que traspua a través d’un estrat porós o crivellat.
Sin. compl.: degotís m.

degotament m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
infermeria
tècniques diagnòstiques i de tractament
Injecció lenta o perfusió medicinal o alimentària.
de Einträufelung
en drip
es goteo
fr goutte-à-goutte
it gutta a gutta