Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 16 (152 registres)
veurea l’engròs1 (DJC)
 dret
veurea l’engròs2 (DJC)
 dret
veurea la grossa1 (DJC)
 dret
veurea la grossa2 (DJC)
 dret
veureadductor del dit gros del peu (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veureagrosistema (VMCS)
 gestió i ús sostenible del sòl
veureagrosistema (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureagrostemina (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 miscel·lània
 química
 toxicologia
veureaigua higroscòpica (VOCFOR)
 el cicle de l’aigua. la conca
veureaigua higroscòpica (DGEOL)
 geoquímica
 hidrogeologia
Cerca gros a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a l’engròs1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
En grans quantitats.
Ex.: L’empresa que venia els productes a l’engròs ens ha estafat.
Sin. compl.: a la grossa1 loc. adv.
es al por mayor

a l’engròs2 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
En grans quantitats.
Ex.: No tenien els permisos adients per a la venda a l’engròs.
Sin. compl.: a la grossa2 loc. adj.
es al por mayor

a la grossa1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A l’engròs1.
Ex.: Poden oferir un preu de venda més barat perquè compren a la grossa.
Sin. pref.: a l’engròs1 loc. adv.
es al por mayor

a la grossa2 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
A l’engròs2.
Ex.: És un establiment de comerç a la grossa.
Sin. pref.: a l’engròs2 loc. adj.
es al por mayor

adductor del dit gros del peu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Origen, el cap oblic: lligament calcaneocuboïdal inferior, i el cap transvers: càpsules de les articulacions metatarsofalàngiques; inserció, falange proximal; innervació, plantar intern; acció, flexió i lleugera adducció del dit gros.
Vegeu Taula dels músculs.

agrosistema m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
en agrosystem subst.
es agrosistema m.
fr agrosystème m.

agrosistema m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sin. pref.: agroecosistema2 m.
en agroecosystem
es agrosistema
fr agrosystème, agroécosystème
gl agrosistema

agrostemina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
miscel·lània
química
toxicologia
Saponina de les llavors de la niella (Agrostemma githago), de fórmula C17H26O10.H2O. Pólvores amorfes, solubles en aigua, verinoses a causa del seu poder hemolític (gitagisme).

aigua higroscòpica c. nom. f.
Vocabulari forestal
el cicle de l’aigua. la conca
Sin. compl.: aigua absorbida c. nom. f.

aigua higroscòpica f.
Diccionari de geologia
geoquímica
hidrogeologia
1. Aigua que pot absorbir el sòl en contacte amb l’aire humit i que recobreix les partícules amb una capa molt fina; és fortament retinguda, i és inutilitzable per a les plantes.
2. Humitat retinguda en el sòl que no s’evapora a les temperatures ordinàries.
3. Humitat del sòl en equilibri amb la de l’atmosfera.
Sin.: aigua pel·licular f.
en hygroscopic water
es agua higroscópica
fr eau hygroscopique