Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (18 registres)
veureassociació a guanys (DJC)
 dret
veurecompte de pèrdues i guanys (COFI)
 comptabilitat
veurecontrol automàtic de guany (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 otorinolaringologia
veurede guany (DJC)
 dret
veureguany (NOV)
 enginyeria
veureguany acústic (DEM)
 otorinolaringologia
veureguany de clausura (DGEOL)
 geologia del petroli
veureguany de nutrients (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veureguany en salut (PROMSAL)
 promoció de la salut
veureguanyança (NOV)
 enginyeria
Cerca guany a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

associació a guanys c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Règim econòmic conjugal de comunitat de béns.
es sociedad de gananciales, régimen de gananciales, comunidad de gananciales

compte de pèrdues i guanys m.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en income statement subst., profit and loss account subst.
es cuenta de pérdidas y ganancias f.

control automàtic de guany m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
otorinolaringologia
Dispositiu electrònic d’un audiòfon que limita automàticament l’amplificació dels sons segons la intensitat d’entrada perquè no sobrepassin el llindar de la tolerància.

de guany loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Lucratiu | lucrativa.
Ex.: Les organitzacions no governamentals no tenen cap ànim de guany.
Sin. pref.: lucratiu | lucrativa adj.
es ganancial, lucrativo | lucrativa

guany m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 73 de la primera sèrie.
Vegeu pàgina 87 de la segona sèrie.
en gain subst.
es ganancia f.
fr gain m.
it guadagno m.
pt ganho m.

guany acústic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
otorinolaringologia
Amplificació de la intensitat d’un so en un audiòfon, que correspon a la diferència, mesurada en decibels, entre el so que surt de l’auricular i el so que capta el micròfon.

guany de clausura m.
Diccionari de geologia
geologia del petroli
Clausura d’una trampa anticlinal que augmenta estructuralment en sentit descendent, de la superfície cap endins, cosa que pot ésser causada per una variació forta de potències en una formació determinada, per una subsidència diferencial dels sinclinals veïns, que donen lloc a plecs supraatenuats, o també a causa de discordàncies progressives o angulars superposades, etc.
en gain of structural closure
es ganancia de cierre

guany de nutrients c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Increment en el contingut de nutrients en un medi, a causa de processos naturals (meteorització, fixació biològica de nitrogen, precipitació en massa per la pluja, deposició atmosfèrica seca o altres); o a causa de l’aplicació d’un material fertilitzant.
en nutrients gain
es ganancia de nutrientes
fr gain en éléments nutritifs
gl ganancia de nutrientes
pt ganho de nutrientes

guany en salut m.
Promoció de la salut
promoció de la salut
en health gain subst.
es ganancia de salud f.

guanyança f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 88 de la segona sèrie.