Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (39 registres)
veureavantguarda (NOV)
 enginyeria
veureentreguardar (DPF)
 transport ferroviari
veurefil de guarda (DPF)
 transport ferroviari
veureguarda1 (VOCFOR)
 generalitats
veureguarda (DJC)
 numismĂ tica
veureguarda (DRAMAD)
 ramaderia
veureguarda2 (VOCFOR)
 generalitats
veureguarda compartida (DJC)
 dret civil
veureguarda de pesca (DPESCA)
 pesca
veureguarda dels fills (DJC)
 dret civil
Cerca guarda a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

avantguarda f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 68 de la quarta sèrie.
fr avant-garde f.
it avanguardia f.

entreguardar v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Comprovar amb la vista la bona alineaciĂł de pals, de guions, dels carrils, etc.
fr vérifier à l’oeil

fil de guarda c. nom. m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Conductor elèctric que uneix la part alta dels pals d’una línia elèctrica per protegir dels llamps els conductors actius.
es hilo de guarda
fr câble de terre

guarda1 m. i f.
Vocabulari forestal
generalitats
es guarda m. i f.
fr garde f.

guarda m.
Diccionari jurĂ­dic
numismĂ tica
Conseller o consellera nomenat anyalment a la ciutat de Barcelona que, juntament amb una altra persona amb el mateix cĂ rrec, tenia com a missiĂł vetllar pel compliment de les ordenances i les disposicions relatives a la fabricaciĂł de moneda.
es guarda

guarda f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Conjunt d’animals que es crien i es fan pasturar plegats.
Sin.: ramat m.
es hato m., rebaño m.

guarda2 m.
Vocabulari forestal
generalitats
fr garde f.

guarda compartida c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
ObligaciĂł de tenir cura dels fills distribuĂŻda entre tots dos progenitors.
es guarda compartida

guarda de pesca m. | f.
Diccionari de pesca
pesca
Persona que s’encarrega de la vigilància a la mar d’espais protegits de l’administració autonòmica o en aigües continentals.
es guarda de pesca m. | f., guardapesca m. | f.

guarda dels fills c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Conjunt d’obligacions que tenen els progenitors envers els fills menors d’edat, en cas de separació, divorci, nul·litat o ruptura de parella estable.
Sin. compl.: custòdia dels fills c. nom. f.
V. t.: guarda compartida c. nom. f.
es guarda y custodia de los hijos