Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (70 registres)
veurebaula guia (VOCFOR)
 la serra mec√†nica
veurecapa guia (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurecapa guia (GESTRAT)
 unitats litostratigr√†fiques
veuredic guia (DMCSC)
 qualitat, avaluaci√≥, degradaci√≥ i protecci√≥ de s√≤ls
veurefase diastròfica katanguiana (TTG)
 geologia
veurefòssil guia (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 paleontologia: paleontologia general
veureguia (VOCFOR)
 silvicultura i ordenaci√≥. tractament del bosc
veureguia (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veureguia (DEM)
 cirurgia
 material m√®dic i ortop√®dic
veureguia (DEM)
 conceptes generals i de suport
Cerca guia a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

baula guia c. nom. f.
Vocabulari forestal
la serra mecànica
Vegeu la figura H.

capa guia f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Capa o conjunt d’estrats amb unes característiques litològiques i/o paleontològiques netament diferenciables, fet que permet establir les correlacions quan es fan els aixecaments estratigràfics superficials i de subsòl, quan s’estableix la cartografia geològica, etc.
V. t.: horitzó1 m.
en key bed, marker bed
fr couche repère

capa guia c. nom. f.
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
unitats litostratigràfiques
V.: capa f.
en key bed subst., marker bed subst.

dic guia c. nom. m.
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Dic de protecci√≥ o de regularitzaci√≥ constru√Įt al costat d‚Äôuna presa o d‚Äôun pont per guiar el riu cap la via prevista en l‚Äôestructura.
Sin. compl.: dic Bell c. nom. m.
en guide bank, Bell’s bund
es dique guía
fr guideau Bell
gl dique guía
pt dique-guia

fase diastròfica katanguiana c. nom. f.
Una taula dels temps geològics
geologia
Orogènesi katanguiana.
Sin. pref.: orogènesi katanguiana c. nom. f.

fòssil guia m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
paleontologia: paleontologia general
Fòssil característic.
en guide fossil
es fósil guía
fr fossile guide

guia f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc

guia f.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
En les mines, terra o capa que indica que a prop hi ha una veta o que aquesta és abundant.
es guía

guia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
material mèdic i ortopèdic
Objecte, aparell, mecanisme, etc., que serveix per a dirigir el moviment d’alguna cosa. Així, hom dóna aquest nom, per exemple, a la sonda acanalada que dirigeix el trajecte d’un bisturí o a una bugia filiforme que condueix una sonda uretral.
de Leiter
en guidance, guide
es guía
fr guide
it guida

guia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció de fer de guia, de conduir, de dirigir el moviment d’alguna cosa per mitjà d’una guia.
de Leiter
en guidance, guide
es guía
fr guide
it guida