Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (52 registres)
veurealeteig-fibril·lació (DEM)
 cardiologia
 neurologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecanal d’oscil·lació (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
veurecapçal de destil·lació (DUQ)
 química
veurecintil·lació (DEM)
 física
veuredesfibril·lació (DEM)
 cardiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veuredestil·lació (AQQ)
 química
veuredestil·lació (VOCFOR)
 resina i destil·lació
veuredestil·lació (DEM)
 química
veuredestil·lació (DCA)
 química
veuredestil·lació azeotròpica (DEM)
 química
Cerca il·lació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aleteig-fibril·lació m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
neurologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Arítmia cardíaca, amb traducció electrocardiogràfica, caracteritzada per l’alternança de l’aleteig i la fibril·lació.
Sin. compl.: fibrilloflutter

canal d’oscil·lació m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
Canal transversal que talla el marge extern d’un escull orgànic, dins el qual el nivell de l’aigua oscil·la a causa de l’acció de les ones i de les marees.
en surge channel
es canal de oscilación

capçal de destil·lació c. nom. m.
Diccionari de l’utillatge químic
química
Cadascun dels adaptadors, gen. de terminacions esmerilades, que, acoblats a un matràs, el transformen en un matràs de destil·lació, com el capçal de destil·lació simple (v. fig. 3) o com el de Claisen (v. fig. 48 c); sovint són emprats també com a capçals de columnes de fraccionament.

cintil·lació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
Emissió localitzada de llum, de curta durada, emesa per determinades substàncies per absorció d’una partícula ionitzant, la qual dóna lloc a l’emissió d’un fotó.

desfibril·lació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Mètode terapèutic consistent en descàrregues de corrent continu, despolaritzadores del cor, procedents d’un desfibril·lador.
de Defibrillation, Entflimmerung
en defibrillation
es desfibrilación
fr défibrillation
it defibrillazione

destil·lació f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en distillation subst.

destil·lació f.
Vocabulari forestal
resina i destil·lació
en distillation subst.
fr distillation f.

destil·lació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Operació de separació, total o parcial, dels constituents d’una mescla líquida segons llur diferent pressió de vapor. Hom basa la destil·lació en el fet que el vapor en equilibri amb el líquid és, en general, més ric en el constituent més volàtil. És una operació molt corrent i important, tant al laboratori com a la indústria, que consisteix a vaporitzar parcialment la mescla (en general fent-la bullir) i condensar els vapors, recollint el condensat separadament del residu.
de Destillation
en distillation
es destilación
fr distillation
it distillazione

destil·lació f.
Diccionari de les ciències ambientals
química
Operació de separació, total o parcial, dels constituents d’una mescla líquida segons la diferent pressió de vapor que tenen. La destil·lació es basa en el fet que el vapor en equilibri amb el líquid és, en general, més ric en el constituent més volàtil.
en distillation subst.
es destilación f.
fr distillation f.

destil·lació azeotròpica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Destil·lació que es val de l’addició d’una tercera substància, l’agent separador, que forma, amb els constituents de la mescla, un o més azeòtrops de punt d’ebullició mínim.