Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veureil·luminació (LBC)
 cinema
veureil·luminació (VPCA)
veureil·luminació (VOCLUM)
 luminot√®cnia
veureil·luminació (NOV)
 enginyeria
veureil·luminació (LBF)
 fotografia
veureil·luminació axial (DEM)
 f√≠sica
 material m√®dic i ortop√®dic
veureil·luminació de Köhler (DEM)
 f√≠sica
 material m√®dic i ortop√®dic
veureil·luminació de seguretat (LBF)
 fotografia
veureil·luminació directa (DEM)
 f√≠sica
 material m√®dic i ortop√®dic
veureil·luminació focal (DEM)
 f√≠sica
 material m√®dic i ortop√®dic
Cerca il·luminació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

il·luminació f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en lighting subst.
es iluminación f.
fr éclairage m.

il·luminació f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Giese 1933.
en illumination subst.

il·luminació f.
Vocabulari de luminotècnia
luminotècnia
1. Acci√≥ de donar llum, fornir claror a algun objecte, monument, carrer, local, etc. Hom utilitza la llum artificial, generalment el√®ctrica, l‚Äôestudi te√≤ric i aplicacions de la qual constitueix la luminot√®cnia. Cal distingir entre la il¬∑luminaci√≥ d‚Äôinteriors i la d‚Äôexteriors. Dins el primer cas cal esmentar la il¬∑luminaci√≥ dom√®stica i la industrial (naus, tallers, locals, despatxos, etc.), i entre el segon, la de les vies p√ļbliques (il¬∑luminaci√≥ p√ļblica), la dels camps d‚Äôesports i la d‚Äôedificis o monuments amb finalitat art√≠stica i decorativa. Segons la proporci√≥ de la llum incident directament sobre la zona o objectes a il¬∑luminar, hom parla d‚Äôil¬∑luminaci√≥ directa, difusa semiindirecta o indirecta. Tamb√© √©s √ļtil i emprada correntment la distinci√≥ entre il¬∑luminaci√≥ general i localitzada.
Sin. compl.: enllumenament m.
2. Magnitud fotomètrica equivalent, en un punt d’una superfície il·luminada, al quocient del flux lluminós rebut per un element de superfície infinitament petit envoltant aquest punt, per l’àrea del dit element. El símbol emprat és E i la unitat de mesura corrent, el lux.
3. Lluminària.
Sin. compl.: alimares f. pl., alimàries f. pl.
Sin. pref.: lluminària f.

il·luminació f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 104 de la primera sèrie.
Vegeu pàgina 110 de la primera sèrie.
Vegeu pàgina 15 de la segona sèrie.
Vegeu pàgina 22 de la segona sèrie.
en illumination subst.
es iluminación f.
fr illumination f.
it illuminazione f.

il·luminació f.
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
fotografia
en illumination subst.
es iluminación f.
fr éclairement m.

il·luminació axial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
material mèdic i ortopèdic
Transmissió o reflexió de la llum en la direcció de l’eix del sistema òptic d’un microscopi, il·luminació central.
Sin. compl.: il·luminació central

il·luminació de Köhler f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
material mèdic i ortopèdic
Mètode d’il·luminació mitjançant el condensador d’Abbe per tal d’obtenir en el microscopi una imatge màximament detallada.

il·luminació de seguretat f.
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
fotografia
en non-actinic illumination subst.
es iluminación de seguridad f.
fr éclairage de sécurité m.

il·luminació directa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
material mèdic i ortopèdic
Caracteritzada pel fet que els raigs lluminosos cauen sobre la preparació microscòpica com si procedissin del punt d’observació.

il·luminació focal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
material mèdic i ortopèdic
Il·luminació en què el con lluminós és dirigit diagonalment a l’objecte, de manera que aquest queda brillantment il·luminat i voltat d’ombra; il·luminació lateral o obliqua.
Sin. compl.: il·luminació obliqua