Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (17 registres)
veurecompressió immediata (DEM)
 angiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veuredelació immediata (DJC)
 dret civil
veuredemanda immediata d’oxigen dissolt (VOCFOR)
 pesca continental
veuredentadura immediata (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 odontoestomatologia
veurehemorràgia immediatament mortal (DEM)
 angiologia
veurehipersensibilitat immediata (DEM)
 immunologia
veureimmediata (DPF)
 transport ferroviari
veureimmediatament (DJC)
 dret
veurelligament immediat (DEM)
 angiologia
 cirurgia
veurememòria immediata (VPCA)
Cerca immediat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

compressió immediata f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Compressió que és exercida directament sobre el vas.

delació immediata c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Oferiment a una o diverses persones d’un grup sobre l’acceptació o repudiació d’una herència en el moment de l’obertura de la successió.
V. t.: delació2 f.
es delación inmediata

demanda immediata d’oxigen dissolt c. nom. f.
Vocabulari forestal
sigla: DIOD
pesca continental

dentadura immediata f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
odontoestomatologia
Pròtesi total o parcial obrada peroperatòriament per tal d’ésser aplicada immediatament després de l’extracció de les peces dentals malaltes.

hemorràgia immediatament mortal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
Hemorràgia que provoca la pèrdua de més del 60 % de la volèmia.

hipersensibilitat immediata f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
Hipersensibilitat que és produïda per anticossos i és caracteritzada per l’alliberament de substàncies vasoactives, especialment histamina. El xoc anafilàctic, la urticària i la febre del fenc en són exemples típics.
Sin. compl.: al·lèrgia immediata

immediata adj. f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Dit de la venda de bitllets just abans de la sortida de tren.
es inmediata
fr immédiate

immediatament adv.
Diccionari jurídic
dret
Tot seguit.
Ex.: La llista d’admesos es publicarà immediatament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Sin. pref.: tot seguit loc. adv.
es a continuación, en el acto, en seguida

lligament immediat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cirurgia
Lligament d’una artèria amb aplicació de la lligadura directament sobre el vas.

memòria immediata c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Mira 1934.
Sin. abs.: memòria a curt terme c. nom. f.
en immediate memory subst.