Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (53 registres)
veurebiaix d’informació (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
veurebiaix d'informació (INFCOM2)
 infermeria comunitària
veureciències de la informació (BIOQ)
 bioquímica
veureConveni sobre l’accés a la informació, la participació pública en la presa de decisions i l’accés a la justícia en qüestions ambientals (DCA)
 ciències polítiques
veureCoordinació d’Informació sobre el Medi Ambient (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuredret d’informació (DJC)
 dret constitucional
veureemmagatzematge d'informació (VPCA)
veureflux d’informació genètica (BIOQ)
 bioquímica
veureinformació (VPCA)
veureinformació1 (DJC)
 dret
Cerca informació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

biaix d’informació m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
Error en la mesura de l’efecte d’un tractament o d’una exposició a causa d’una diferència en la qualitat de la informació entre els dos o més grups d’individus que es comparen.

biaix d'informació m.
Infermeria comunitària (2a part)
infermeria comunitària
en information bias subst.
es sesgo de información m.

ciències de la informació c. nom. f. pl.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en information science subst.

Conveni sobre l’accés a la informació, la participació pública en la presa de decisions i l’accés a la justícia en qüestions ambientals n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni adoptat a Aarhus (Dinamarca) el 25 de juny de 1998, en el marc de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides, i en vigor des del 30 d’octubre de 2001, que té per objectiu garantir els drets a la informació, la participació pública en els processos de presa de decisió i l’accés a la justícia en relació amb qüestions ambientals, per tal de contribuir a la protecció del dret de les generacions presents i futures a gaudir d’un medi ambient adequat per la salut i el benestar. L’àmbit d’aplicació és la regió de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides, és a dir, Europa, l’Amèrica del Nord i l’Àsia Central.
Sin. compl.: Conveni d’Aarhus n. pr. m.
en Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters n. pr.
es Convenio sobre el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente n. pr. m.
fr Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement n. pr. f.

Coordinació d’Informació sobre el Medi Ambient n. pr. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
acrònim: CORINE
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
V.: Coordination of Information of the Environment n. pr. f.

dret d’informació c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret constitucional
Dret que tenen els consumidors i usuaris a rebre informació i educació sobre els béns i serveis que adquireixen.
es derecho a la información

emmagatzematge d'informació c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Baguñà 1971.
en information storage subst., storage of information subst.

flux d’informació genètica c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en flow of genetic information subst.

informació f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Mira 1933; Sanz 1933; Baguñà 1971; Garcia i Garau 1973; Garau 1976.
en information subst.

informació1 f.
Diccionari jurídic
dret
Indagació o constatació jurídica i legal d’un fet o d’un delicte.
es información