Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (32 registres)
veureĂ cid gras insaturat (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureĂ cid gras poliinsaturat (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veurealcohol insaturat (DEM)
 quĂ­mica
veureendinsada (LMC)
 construcciĂł
veureendinsada (DPF)
 transport ferroviari
veureendinsament (DPF)
 transport ferroviari
veureendinsar (DPF)
 transport ferroviari
veurehidrocarbur insaturat (DEM)
 quĂ­mica
veureinsĂ  -ana (DEM)
 conceptes generals i de suport
 salut mental
veureinsaciable (DEM)
 conceptes generals i de suport
Cerca insĂ  a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Ă cid gras insaturat c. nom. m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en unsaturated fatty acid subst.

Ă cid gras poliinsaturat c. nom. m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
V. t.: icosanoide m.
en polyunsaturated fatty acid subst.

alcohol insaturat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Alcohol derivat d’hidrocarburs insaturats.

endinsada f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcciĂł
Sin.: reculada f.
de Bauflucht, Straßenflucht
en building offset, setback
es retranqueo
fr retrait

endinsada f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Espai sobre el que es desplaça la via en endinsar-la respecte de la seva posició teòrica o anterior.

endinsament m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Acció i efecte d’endinsar.
fr ripage

endinsar v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Ripar cap a l’interior d’una corba.
es retranquear

hidrocarbur insaturat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Hidrocarbur que presenta almenys un doble o un triple enllaç en la seva molècula; per tant té menys àtoms d’hidrogen que els hidrocarburs saturats del mateix nombre de carbonis. Hom els distingeix en alquens, etilènics o olefines (amb doble enllaç) i alquins o acetilènics (amb triple enllaç).

insĂ  -ana adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
salut mental
Mancat de raĂł, boig.

insaciable adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Que no pot Ă©sser saciat.
Sin. compl.: insadollable