Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veurecanal d’intercepció1 (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecanal d’intercepció2 (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureintercepció (DEM)
 salut mental
veureintercepció (DEM)
 infermeria
 material mèdic i ortopèdic
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureintercepció (DPF)
 transport ferroviari
veureintercepció de la precipitació (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veureintercepció de la vegetació (VOCFOR)
 el cicle de l’aigua. la conca
veureintercepció de les precipitacions (VMCS)
 propietats bioquímiques i biològiques i comportament del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureintercepció de pluja (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
veureintercepció postcoital (DEM)
 farmacologia
 obstetrícia i ginecologia
Cerca intercepció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

canal d’intercepció1 c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
En hidrologia, canal directe, natural o artificial, que connecta dos punts d’un corrent, escurça la longitud del canal i n’augmenta el pendent.
en [GB] cut-off
en [US] cutoff
es corta
fr canal d’interception
gl canal de intercepción
pt canal de interceptação

canal d’intercepció2 c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Dren o canal superficial o subterrani construït amb la finalitat d’interceptar el corrent d’aigua procedent d’un vessant o d’un escapament i evitar que penetri a la regió que es vol sanejar.
V.: sanejament m.
en [GB] cut-off
en [US] cutoff
es corta
fr canal d’interception
gl canal de intercepción
pt canal de interceptação

intercepció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Trastorn de l’associació d’idees, que consisteix en una interrupció brusca i involuntària en el curs associatiu, i dóna lloc a una pausa inesperada en la conversa.

intercepció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
infermeria
material mèdic i ortopèdic
tècniques diagnòstiques i de tractament
Embenat emprat antigament per a tapar i comprimir tot un membre.

intercepció f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Acció i efecte d’interceptar.
fr interception

intercepció de la precipitació c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Procés pel qual una fracció de l’aigua de pluja és captada i retinguda per la vegetació (part aèria dels arbres i fullaraca), que posteriorment s’evapora sense haver arribat a la superfície del sòl. Es pot expressar com a: Pint = Pi −  (Ps + Pt), on Pi és la precipitació incident, Ps és la fracció de precipitació que arriba al sòl de manera directa a través de la coberta vegetal i Pt és la fracció de precipitació que arriba al sòl quan s’escorre de les branques i pel tronc en una massa forestal (flux cortical). Dependrà del tipus i morfologia de la vegetació, la densitat i edat que tinguin. En boscos de coníferes pot representar entre un 15 i un 40 %. D. Hillel indica que la capacitat d’emmagatzematge d’aigua de la part aèria de la vegetació, wsc expressada en kg m−2, es pot estimar a partir de l’expressió: wsc = 0,1·LAI, on LAI és l’índex d’àrea foliar, definit com la superfície projectada de la massa de fulles per unitat de superfície de sòl. La precipitació incident (total) menys la precipitació interceptada és la precipitació neta, que és la que serà efectiva en el sòl.
Sin. compl.: precipitació interceptada c. nom. f.
en interception of rainfall
es intercepción de la precipitación
fr interception des pluies
gl intercepción da precipitación
pt intercepção da chuva

intercepció de la vegetació c. nom. f.
Vocabulari forestal
el cicle de l’aigua. la conca

intercepció de les precipitacions c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i comportament del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
en rainfall interception subst., precipitation interception subst.
es interceptación de las precipitaciones c. nom. f.
fr interception des précipitations c. nom. f.

intercepció de pluja c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
Fracció de l’aigua de pluja que és interceptada per la coberta vegetal i no arriba al sòl, ja que s’evapora i és retornada a l’atmosfera.
V.: escorriment fustal c. nom. m., pluviorentat m.
en rainfall interception, rain interception
fr interception des précipitations
gl interceptación da choiva
pt interceptação da chuva

intercepció postcoital f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
obstetrícia i ginecologia
Acció encaminada a prevenir la implantació del blastòcit a l’úter mitjançant l’administració oral d’unes dosis elevades d’estrògens combinats amb progestàgens dins les 72 hores següents a un coit sense protecció contraceptiva en una data probablement ovulatòria.