Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (29 registres)
veurebase de Schiff intermediària (BIOQ)
 bioquímica
veureeix intermediari (TTAUTO)
 caixa de canvi
veureeix intermediari (VOCAUTO)
veurefilament intermediari (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 citologia
veurefocus intermediari (DGEOL)
 geofísica
veureintermediari (DEM)
 salut mental
veureintermediari (FONECO)
 economia
veureintermediari (BIOQ)
 bioquímica
veureintermediari | intermediària1 (DGEOL)
 geoquímica
 petrologia endògena: processos i estructures
veureintermediari | intermediària2 (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
Cerca intermediari a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

base de Schiff intermediària c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
V. t.: degradació d’aminoàcids c. nom. f., transaminació f.
en Schiff-base intermediate subst.

eix intermediari c. nom. m.
Terminologia tècnica d’automoció
caixa de canvi
Vegeu la figura 17.4.
Sin. compl.: eix intermedi c. nom. m.
en layshaft subst.
en [US] countershaft subst.
es eje intermediario c. nom. m.

eix intermediari c. nom. m.
Vocabulari de l’automòbil
Sin. compl.: eix intermedi c. nom. m.
en layshaft subst.
en [US] countershaft subst.
es eje intermediario c. nom. m.

filament intermediari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
citologia
Cadascun dels filaments proteics del citosquelet de diferents tipus cel·lulars, presents en gran nombre quan es fa necessària una fermesa estructural idònia. Comprenen els filaments de queratina, de vimentina, de desmina, els neurofilaments i els filaments de proteïna acídica fibril·lar glial. Són formats per subunitats de proteïnes filamentoses i tendeixen a constituir feixos. També se’n poden observar en el nucli cel·lular, adherits a la membrana nuclear interna (filament intranuclear).

focus intermediari m.
Diccionari de geologia
geofísica
Focus sísmic que es troba a una profunditat d’entre 70 i 300 km.
en intermediate focus
es foco intermedio
fr foyer intermédiaire

intermediari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
En psicoanàlisi, relació que es crea entre dues subjectivitats en interacció: mare-infant, terapeuta-pacient.

intermediari m.
Fonaments d’economia
economia
en middleman subst.

intermediari m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
V. t.: cicle de l’àcid cítric c. nom. m., degradació d’aminoàcids c. nom. f.
en intermediate subst.

intermediari | intermediària1 adj.
Diccionari de geologia
geoquímica
petrologia endògena: processos i estructures
Dit del magma o de la roca ígnia que té un contingut de sílice entre el 52 % i el 63 %, comprès entre les roques àcides i les bàsiques, definida en el quadre de la classificació TAS (total alkali versus silica) de LeBas [Fig. 7E] i [Fig. 8 i 9E]. En aquest grau, tots els minerals són saturats, sense haver-hi alhora un sobrant de sílice perquè cristal·litzi en quars.
Sin.: neutre | neutra2 adj.
en intermediate, neutral
es intermediario
fr intermédiaire

intermediari | intermediària2 adj.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Que estant entre dos termes, estratigràfics, rocosos, etc., serveix de transició de l’un a l’altre.
Ex.: Terrenys intermediaris.
en intermediate
es intermediario
fr intermédiaire