Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 39 (381 registres)
veureabsortància interna (QUIMFIS)
 química
veureacord internacional (DCA)
 dret
veureAcord Internacional sobre les Fustes Tropicals (DCA)
 ciències polítiques
veureadsorció d'esfera interna (VMCS)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureadsorció d’esfera interna (DMCSC)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureAgència Internacional d’Energia Atòmica (DCA)
 ciències polítiques
veureAgència Internacional de l’Energia (DCA)
 ciències polítiques
veureaigües internacionals (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
veureajuda alimentària internacional (FONECO)
 economia
veureala interna de l’apòfisi pterigoide (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 traumatologia i ortopèdia
Cerca intern a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

absortància interna c. nom. f.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a la pàgina: 53
en internal absorptance subst.

acord internacional m.
Diccionari de les ciències ambientals
dret
Acte jurídic internacional originat per les manifestacions de voluntat fetes conjuntament per dos o més subjectes de dret internacional, que té per finalitat la creació, la modificació o l’extinció de drets i d’obligacions.
Sin. compl.: conveni internacional m., tractat internacional m.
en international agreement subst.
es acuerdo internacional m.
fr accord international m.

Acord Internacional sobre les Fustes Tropicals n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: ITTA
ciències polítiques
Acord comercial de cooperació entre els països productors i consumidors de fusta tropical, signat l’any 1983 amb el suport de quaranta-set països que representen un 95 % del comerç internacional d’aquesta fusta. Donà lloc a la creació de l’Organització Internacional de les Fustes Tropicals, amb l’objectiu de promoure la gestió sostenible dels boscos tropicals.
en International Tropical Timber Agreement n. pr.
es Acuerdo internacional sobre las maderas tropicales n. pr. m.
fr Accord international sur le bois tropicales n. pr. m.

adsorció d'esfera interna c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
en inner sphrere adsorption subst.
es adsorción de esfera interna c. nom. f.
fr adsortion de sphere interne c. nom. f.

adsorció d’esfera interna c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Adsorció, en un grup funcional situat a la superfície de l’adsorbent, d’un ió de signe contrari per unió directa (sense molècules d’aigua interposades) entre l’adsorbent i l’ió adsorbit. Com que són ions no hidratats, tenen una alta afinitat pels setis actius de superfície, de manera que les unions són de caràcter irreversible o poc reversible, per tal com es tracta d’un enllaç covalent o d’un enllaç covalent coordinat.
en inner sphere adsorption
es adsorción de esfera interna
eu barne-esferako adsortzio
fr adsortion de sphere interne
gl adsorción de esfera interna
pt adsorção de esfera interna

Agència Internacional d’Energia Atòmica n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Institució de les Nacions Unides, creada el 1957, que s’ocupa de problemes d’interès internacional en l’àmbit de l’energia nuclear: la protecció contra les radiacions, les aplicacions de l’energia nuclear, la investigació, l’ajuda tècnica, etcètera.
en International Atomic Energy Agency n. pr.
es Agencia Internacional de Energía Atómica n. pr. f.
fr Agence International d’Énergie Atomique n. pr. f.

Agència Internacional de l’Energia n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Organisme autònom establert en el marc de l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic per tal de desenvolupar un programa energètic internacional per a millorar l’estructura del subministrament d’energia i per a assolir, a llarg termini, un desenvolupament sostenible.
en International Energy Agency n. pr.
es Agencia Internacional de la Energía n. pr. f.
fr Agence International de l’Énergie n. pr. f.

aigües internacionals f. pl.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
Espais marítims no sotmesos a la sobirania de cap estat.
es aguas internacionales

ajuda alimentària internacional c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
en foreign food aid subst.

ala interna de l’apòfisi pterigoide f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
traumatologia i ortopèdia
Procés quadrilàter que surt de l’arrel interna de la base de l’apòfisi pterigoide de l’esfenoide, que davalla verticalment fins a la volta palatina. A la part superior de la seva cara externa hi ha la fosseta escafoide i per dintre d’aquesta formació, hom en distingeix el procés vaginal.